ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 104 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
61. The interactional feedback dimension in instructed second language learning : linking theory, research, and practice / Hossein Nassaji.

โดย Nassaji, Hossein.

เลขเรียกหนังสือ: 468.0071 N265I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London, U.K. ; New York. N.Y. : Bloomsbury Academic, 2016, c2015สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

62. Retail management : a strategic approach / Barry Berman, Joel R. Evans, Patrali Chatterjee.

โดย Berman, Barry | Evans, Joel R | Chatterjee, Patrali.

เลขเรียกหนังสือ: 658.87 B516R 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, U.K. : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.87 B516R 2018] (1).

63. Strategic management / Frank T. Rothaermel.

โดย Rothaermel, Frank T.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 R845S 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 R845S 2019] (1).

64. Understanding business / William G. Nickels, James M. McHugh, Susan M. McHugh.

โดย Nickels, William G | McHugh, James M | McHugh, Susan M.

เลขเรียกหนังสือ: 650 N632U 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 N632U 2019] (1).

65. Land grabbing as a process of state-building in Kachin areas, North Shan State, Myanmar / L Gum Ja Htung.

โดย L Gum Ja Htung | Chiang Mai University. Regional Center for Social Science and Sustainable Development.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9591 L99L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Chiang Mai University Press, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9591 L99L] (1).

66. Interactions between state and non-state actors in resource governance : a case of community protected areas (CPAs) in Peam Krasaop Wildlife Sanctuary, Koh Kong, Cambodia / Sary Mom.

โดย Mom, Sary | Chiang Mai University. Regional Center for Social Science and Sustainable Development.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7209596 M732I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Chiang Mai University Press, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7209596 M732I] (1).

67. Anatomy &​ physiology : an integrative approach / Michael P. McKinley, Valerie Dean O'Loughlin, Theresa Stouter Bidle.

โดย Mckinley, Michael P | O'Loughlin, Valerie Dean | Bidle, Theresa Stouter.

เลขเรียกหนังสือ: QS4 M158A 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019ชื่อเรื่องอื่น: Anatomy and physiology.สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

68. Sociohistorical linguistics in Southeast Asia : new horizons for Tibeto-Burman studies in honor of David Bradley / edited by Picus Sizhi Ding, Jamin Pelkey.

โดย Ding, Picus Sizhi | Pelkey, Jamin R.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Leiden, Netherlands ; Boston : Brill, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S678] (1).

69. The handbook of dialectology / edited by Charles Boberg, John Nerbonne, and Dominic Watt.

โดย Boberg, Charles | Nerbonne, John A | Watt, Dominic James Landon.

เลขเรียกหนังสือ: 417.2 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. ; Oxford, U.K. : John Wiley &​ Sons, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 417.2 H236] (1).

70. The handbook of psycholinguistics / edited by Eva M. Fernandez and Helen Smith Cairns.

โดย Fernandez, Eva M | Cairns, Helen Smith.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 H236 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hoboken, N.J. ; Oxford, U.K. : John Wiley & Sons, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 H236] (1).

71. Time and modality / edited by Jacqueline Gueron and Jacqueline Lecarme.

โดย Gueron, Jacqueline | Lecarme, Jacqueline.

เลขเรียกหนังสือ: 415.62 T583 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Springer, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415.62 T583] (1).

72. The Sino-Tibetan languages / edited by Graham Thurgood and Randy J. LaPolla.

โดย Thurgood, Graham | Lapolla, Randy J.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 S617 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, England ; New York, N.Y. : Routledge/Taylor & Francis Group, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 S617 2017] (1).

73. Urban economics / Arthur O'Sullivan.

โดย O'Sullivan, Arthur.

เลขเรียกหนังสือ: 330.91732 O85U 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 9th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.91732 O85U 2019] (1).

74. Clinical pharmacology / Morris J. Brown ... [et al.].

โดย Brown, Morris Jonathan.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C641 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh, U.K. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C641 2019] (1).

75. Research methods in pharmacy practice : methods and applications made easy / Zubin Austin, Jane Sutton.

โดย Austin, Zubin | Sutton, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: QV737.1 A938R 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV737.1 A938R 2019] (1).

76. A first look at communication theory / Em Griffin, Andrew Ledbetter, Glenn Sparks.

โดย Griffin, Emory A | Ledbetter, Andrew | Sparks, Glenn Grayson.

เลขเรียกหนังสือ: 302.201 G851F 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 10th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.201 G851F 2019] (1).

77. Advertising creative : strategy, copy, design / Tom Altstiel, Jean Grow.

โดย Altstiel, Tom | Grow, Jean.

เลขเรียกหนังสือ: 659.1 A469A 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Thousand Oaks, Calif ; London, U.K. : Sage, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.1 A469A 2017] (1).

78. Food analysis / edited by S. Suzanne Nielsen.

โดย Nielsen, S. Suzanne.

เลขเรียกหนังสือ: 664.07 F686 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cham, Switzerland : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.07 F686 2017] (1).

79. Food microbiology laboratory for the food science student : a practical approach / Cangliang Shen, Yifan Zhang.

โดย Shen, Cangliang | Zhang, Yifan.

เลขเรียกหนังสือ: 664.001579 S546F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cham, Switzerland : Springer, c2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.001579 S546F] (1).

80. Food packaging and preservation / edited by Alexandru Mihai Grumezescu, Alina Maria Holban.

โดย Grumezescu, Alexandru Mihai | Holban, Alina Maria.

เลขเรียกหนังสือ: 664.09 F686 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London, U.K ; San Diego, Calif. : Academic Press/Elsevier, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664.09 F686] (1).