ผลการค้นหาของคุณมี 6 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับกลาง / อี ซอยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 อ769ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 อ769ค] (2).

2. คำศัพท์ภาษาเกาหลีระดับต้น / อี ซอยอน.

โดย อี, ซอยอน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.781 อ769ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : I Love CU, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.781 อ769ค] (2).

3. บุกเบิกสยาม : การสำรวจของพระวิภาคภูวดล (เจมส์ แมคคาร์ธี) พ.ศ. 2424-2436 = Surveying and exploring in Siam : from 1881 to 1893 / เจมส์ แมคคาร์ธี ; สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์, แปล.

โดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ | แมคคาร์ธี, เจมส์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3035 ม861บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ริเวอร์ บุ๊คส์, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3035 ม861บ] (2).

4. 200 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง / ผู้เขียน, โทโมโกะ โมริโมโตะ, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ ; ผู้แปล, ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์.

โดย โมริโมโตะ, โทโมโกะ | ทากาฮาชิ, นาโอโกะ | มัทสึโมโตะ, ชิเอะ | ศิริลักษณ์ ศิริมาจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ม946ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: สองร้อยวลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับต้น-กลาง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ม946ส] (4).

5. 210 วลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง / ผู้เขียน, นาโอโกะ ทากาฮาชิ, ชิเอะ มัทสึโมโตะ, ชิซุกะ คุโรอิวะ ; ผู้แปล, เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์, ปานชุตา ปานพรหม.

โดย ทากาฮาชิ, นาโอโกะ | มัทสึโมโตะ, ชิเอะ | คุโรอิวะ, ชิซุกะ | เสาวนีย์ ภัทรากาญจน์ | ปานชุตา ปานพรหม.

เลขเรียกหนังสือ: 495.6834 ท374ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2561ชื่อเรื่องอื่น: สองร้อยสิบวลีญี่ปุ่น พูดสั้นทันใจ ระดับกลาง-สูง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.6834 ท374ส] (4).

6. Cracking the TOEFL iBT / Douglas Pierce and Sean Kinsell.

โดย Princeton Review (Firm) | Pierce, Douglas | Kinsell, Sean.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0076 P615C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Penguin Random House, 2005-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0076 P615C] (20).