ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 136 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Health guiding principles : a preventive and Christian perspective / Samuel Umereweneza.

โดย Umereweneza, Samuel.

เลขเรียกหนังสือ: 158 U49H 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Phetkasem Printing Group, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 U49H 2015] (1).

2. The spirit of the disciplines : understanding how God changes lives / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperOne, 1991, c1988สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

3. คนในนิทาน / กร ศิริวัฒโณ.

โดย กร ศิริวัฒโณ.

เลขเรียกหนังสือ: น. ก151ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นาคร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ก151ค 2561] (1).

4. ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน พ.ศ. ...

โดย บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11025 ท424 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX22.JT3 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11025 ท424] (1), [Call number: WX22.JT3 ท424] (2).

5. กระบวนการพยาบาลและประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ / ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กานดามณี พานแสง.

โดย ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล | กานดามณี พานแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ท461ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ท461ก 2558] (3).

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

7. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

8. 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 709.2 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.2 ร192] (1).

9. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำพูน = / สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ล.พ. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ล.พ.] (1).

10. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ช.ม.] (1).

11. ไบเบิล ไดอารี่ 2018 / โดย คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ ร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์.

โดย คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ | คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตศาสนธรรม แผนกพระคัมภีร์.

เลขเรียกหนังสือ: 242.2 ค123บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะ, [2561?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 242.2 ค123บ] (1).

12. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music theory / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

13. Isaiah's new Exodus in Mark / Rikki E. Watts.

โดย Watts, Rikki E.

เลขเรียกหนังสือ: 226.306 W352I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, c1997 (reprinted 2000)สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

14. การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี) = Preparing article on music : approaching to academic journal / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ว634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.066 ว634ก] (2).

15. ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music in theory and practice / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

16. หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา / อุรุดา โควินท์.

โดย อุรุดา โควินท์.

เลขเรียกหนังสือ: น. อ856ห 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. อ856ห 2560] (1).

17. Brody's human pharmacology : mechanism-based therapeutics / [edited by] Lynn Wecker with David A. Taylor, Robert J. Theobald, Jr.

โดย Wecker, Lynn | Taylor, David Alan | Theobald, Robert James, Jr.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 B864 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2019ชื่อเรื่องอื่น: Human pharmacology : mechanism-based therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 W387B 2019] (1).

18. Goodman &​ Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor-in-chief, Laurence L. Brunton ; editors, Randa Hilal-Dandan, Bjorn C. Knollmann.

โดย Brunton, Laurence L | Hilal-Dandan, Randa | Knollmann, Bjorn C.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 G653 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Education, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics | Pharmacological basis of therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 G653 2018] (1).

19. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics / Stephen H. Curry, Robin Whelpton.

โดย Curry, Stephen H | Whelpton, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C976I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C976I 2017] (1).

20. The human body in health &​ disease / Kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau.

โดย Patton, Kevin T | Thibodeau, Gary A.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 P322H 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Human body in health and disease.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT104 P322H 2018] (1).