ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาคลินิก / นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

โดย นันทรี ชัยชนะวงศาโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: QY25 น423ก 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QY25 น423ก 2560] (2).

2. จุลชีววิทยาการแพทย์ = Medical microbiology / พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย พบชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ภาควิชาจุลชีววิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QW4 จ658 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QW4 จ658 2561] (3).