ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 135 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
21. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.

โดย Hinkle, Janice L | Cheever, Kerry H.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 H663B 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Textbook of medical-surgical nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 H663B 2018] (1).

22. ผุดเกิดมาลาร่ำ / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข.

โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: น. อ653ผ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. อ653ผ 2561] (1).

23. อีกไม่นานเราจะสูญหาย / อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.

โดย อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: P. อ451อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เม่นวรรณกรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. อ451อ 2561] (1).

24. คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาล และการผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงค์สารี.

โดย ชัชวาล วงค์สารี.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 ค695 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : จัดจำหน่ายโดย ชัชวาล วงค์สารี, 2560สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

25. Introduction to managerial accounting / Peter C. Brewer, Ray H. Garrison, Eric W. Noreen.

โดย Brewer, Peter C | Garrison, Ray H | Noreen, Eric W.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B847I 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : McGraw-Hill Education, c2019สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

26. Managerial accounting / Karen Wilken Braun, Wendy M. Tietz.

โดย Braun, Karen Wilken | Tietz, Wendy M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B825M 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B825M 2015] (1).

27. The disappearance of moral knowledge / Dallas Willard ; edited and completed by Steven L. Porter, Aaron Preston, and Gregg A. Ten Elshof.

โดย Willard, Dallas | Porter, Steven L | Preston, Aaron | Ten Elshof, Gregg A.

เลขเรียกหนังสือ: 170.904 W692D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor &​ Francis Group, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.904 W692D] (1).

28. Life without lack : living in the fullness of Psalm 23 / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 223.206 W692L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Nelson Books, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 223.206 W692L] (1).

29. Hearing God : developing a conversational relationship with God / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas | Johnson, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 231.7 W692H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Updated and expanded / by Jan Johnson.ข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231.7 W692H] (1).

30. Living in Christ's presence : final words on heaven and the kingdom of God / Dallas Willard ; with a discussion guide by Gary W. Moon.

โดย Willard, Dallas | Moon, Gary W.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4 W692L] (1).

31. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ.

โดย วิน เตชะเคหะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 ว617ห เลขเรียกหนังสือ: W74 ว617ห 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 ว617ห] (2), PYULIB-DW [Call number: W74 ว617ห 2558] (5).

32. Statistics : the art and science of learning from data / Alan Agresti, Christine Franklin, Bernhard Klingenberg ; with contributions by Michael Posner.

โดย Agresti, Alan | Franklin, Christine A | Klingenberg, Bernhard.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A277S 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A277S 2018] (1).

33. การปรึกษากลุ่มแบบบูรณาการแนวทางและการปฏิบัติ = Integrated group counseling approach and practice / ดวงมณี จงรักษ์.

โดย ดวงมณี จงรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.35 ด218ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปัตตานี : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.35 ด218ก] (1).

34. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น = Introduction microeconomics / สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.

โดย สมเกียรติ ชัยพิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 338.5 ส232ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.5 ส232ศ] (2).

35. มองผ่านเลนส์ : ปะหล่องในไทย เมียนมาร์ และจีน = Through the lens: Palaung in Thailand, Myanmar and China / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

โดย สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

เลขเรียกหนังสือ: 305.89593 ส749ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89593 ส749ม] (2).

36. กลยุทธ์ของผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary leader strategy / ผู้เขียน, สมชาย เทพแสง.

โดย สมชาย เทพแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ส239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ส239ก] (1).

37. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา : เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ / วสิษฐ เดชกุญชร.

โดย วสิษฐ เดชกุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว362น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 ว362น] (1).

38. คู่มือหลังกล้องท่องเที่ยว / นักเขียนและช่างภาพ, นพดล กันบัว.

โดย นพดล กันบัว | การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. ฝ่ายส่งเสริมการตลาด. กองวารสาร.

เลขเรียกหนังสือ: 778.943 น169ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กองวารสาร ฝ่ายบริการการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2557ชื่อเรื่องอื่น: หลังกล้องท่องเที่ยว : รวมเทคนิคถ่ายภาพ จมกคอลัมน์ยอดนิยมในอนุสาร อ.ส.ท..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 778.943 น169ค] (1).

39. รวมประเด็นร้อนตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้หัก ณ ที่่จ่าย. เล่ม 3 = / กองบรรณาธิการ, ธนพล สุขมั่นธรรม, ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

โดย ธนพล สุขมั่นธรรม | ทิพสุคนธ์ วงษ์เมือง.

เลขเรียกหนังสือ: 336.243 ร156 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2560ชื่อเรื่องอื่น: Highlight of revenue tax ruling.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 336.243 ร156] (1).

40. วิถีชีวิตพระสงฆ์ไทย / พุทธรักษ์ ปราบนอก.

โดย พุทธรักษ์ ปราบนอก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3822 พ883ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3822 พ883ว] (1).