ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 124 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Health guiding principles : a preventive and Christian perspective / Samuel Umereweneza.

โดย Umereweneza, Samuel.

เลขเรียกหนังสือ: 158 U49H 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Phetkasem Printing Group, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 U49H 2015] (1).

2. Statistics : the art and science of learning from data / Alan Agresti, Christine Franklin, Bernhard Klingenberg ; with contributions by Michael Posner.

โดย Agresti, Alan | Franklin, Christine A | Klingenberg, Bernhard.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A277S 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A277S 2018] (1).

3. Atlas of human anatomy / Frank H. Netter.

โดย Netter, Frank Henry.

เลขเรียกหนังสือ: QS17 N474A 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QS17 N474A 2019] (1).

4. Organizational behavior / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge.

โดย Robbins, Stephen P | Judge, Timothy A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 R636O 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 18th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 R636O 2019] (1).

5. Leadership & nursing care management / [edited by] Diane L. Huber.

โดย Huber, Diane L.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 L434 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Leadership and nursing care management.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 L434 2018] (1).

6. Management and leadership for nurse administrators / edited by Linda Roussel, Patricia L. Thomas, James L. Harris.

โดย Roussel, Linda | Thomas, Patricia L | Harris, James Leonard.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 M266 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Burlington, Mass. : Jones & Bartlett Learning, c2016สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 M266 2016] (1).

7. Rothman-Simeone and Herkowitz's the spine / Steven R. Garfin ... [et al.].

โดย Garfin, Steven R.

เลขเรียกหนังสือ: WE727 R846 2018 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Spine.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WE727 R846 2018] (2).

8. Brody's human pharmacology : mechanism-based therapeutics / [edited by] Lynn Wecker with David A. Taylor, Robert J. Theobald, Jr.

โดย Wecker, Lynn | Taylor, David Alan | Theobald, Robert James, Jr.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 B864 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2019ชื่อเรื่องอื่น: Human pharmacology : mechanism-based therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 W387B 2019] (1).

9. Clinical pharmacy and therapeutics / edited by Cate Whittlesea and Karen Hodson.

โดย Whittlesea, Cate | Hodson, Karen.

เลขเรียกหนังสือ: WB330 C641 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [S.l.] : Elsevier, 2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB330 C641 2019] (1).

10. Goodman &​ Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor-in-chief, Laurence L. Brunton ; editors, Randa Hilal-Dandan, Bjorn C. Knollmann.

โดย Brunton, Laurence L | Hilal-Dandan, Randa | Knollmann, Bjorn C.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 G653 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Education, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics | Pharmacological basis of therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 G653 2018] (1).

11. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics / Stephen H. Curry, Robin Whelpton.

โดย Curry, Stephen H | Whelpton, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C976I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C976I 2017] (1).

12. The human body in health &​ disease / Kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau.

โดย Patton, Kevin T | Thibodeau, Gary A.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 P322H 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Human body in health and disease.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT104 P322H 2018] (1).

13. Abrams' clinical drug therapy : rationales for nursing practice / [edited by] Geralyn Frandsen, Sandra Smith Pennington.

โดย Frandsen, Geralyn | Pennington, Sandra Smith.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 A161 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Clinical drug therapy.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 A161 2018] (1).

14. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.

โดย Hinkle, Janice L | Cheever, Kerry H.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 H663B 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Textbook of medical-surgical nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 H663B 2018] (1).

15. Health assessment in nursing / Janet R. Weber, Jane H. Kelley.

โดย Weber, Janet R | Kelley, Jane H.

เลขเรียกหนังสือ: WY100.4 W374H 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY100.4 W374H 2018] (1).

16. Managerial accounting / Karen Wilken Braun, Wendy M. Tietz.

โดย Braun, Karen Wilken | Tietz, Wendy M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B825M 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B825M 2015] (1).

17. The disappearance of moral knowledge / Dallas Willard ; edited and completed by Steven L. Porter, Aaron Preston, and Gregg A. Ten Elshof.

โดย Willard, Dallas | Porter, Steven L | Preston, Aaron | Ten Elshof, Gregg A.

เลขเรียกหนังสือ: 170.904 W692D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor &​ Francis Group, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.904 W692D] (1).

18. Becoming Dallas Willard : the formation of a philosopher, teacher, and Christ follower / Gary W. Moon ; with research assistance from Michael Stewart Robb.

โดย Moon, Gary W | Robb, Michael Stewart.

เลขเรียกหนังสือ: 230.092 M818B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 230.092 M818B] (1).

19. Life without lack : living in the fullness of Psalm 23 / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 223.206 W692L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Nelson Books, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 223.206 W692L] (1).

20. Hearing God : developing a conversational relationship with God / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas | Johnson, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 231.7 W692H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Updated and expanded / by Jan Johnson.ข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231.7 W692H] (1).