ผลการค้นหาของคุณมี 37 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Health guiding principles : a preventive and Christian perspective / Samuel Umereweneza.

โดย Umereweneza, Samuel.

เลขเรียกหนังสือ: 158 U49H 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Phetkasem Printing Group, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 U49H 2015] (1).

2. The spirit of the disciplines : understanding how God changes lives / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperOne, 1991, c1988สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

3. ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน พ.ศ. ...

โดย บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11025 ท424 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX22.JT3 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11025 ท424] (1), [Call number: WX22.JT3 ท424] (2).

4. กระบวนการพยาบาลและประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ / ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กานดามณี พานแสง.

โดย ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล | กานดามณี พานแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ท461ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ท461ก 2558] (3).

5. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music theory / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

6. Isaiah's new Exodus in Mark / Rikki E. Watts.

โดย Watts, Rikki E.

เลขเรียกหนังสือ: 226.306 W352I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, c1997 (reprinted 2000)สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

7. การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี) = Preparing article on music : approaching to academic journal / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ว634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.066 ว634ก] (2).

8. ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music in theory and practice / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

9. Abrams' clinical drug therapy : rationales for nursing practice / [edited by] Geralyn Frandsen, Sandra Smith Pennington.

โดย Frandsen, Geralyn | Pennington, Sandra Smith.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 A161 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Clinical drug therapy.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 A161 2018] (1).

10. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.

โดย Hinkle, Janice L | Cheever, Kerry H.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 H663B 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Textbook of medical-surgical nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 H663B 2018] (1).

11. การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญาดา ประจุศิลป.

โดย กัญญาดา ประจุศิลป.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 ก384ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก384ก 2561] (5).

12. กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ.

โดย ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ | สุภาภรณ์ วรอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 ล246ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 ล246ก 2561] (1).

13. คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาล และการผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงค์สารี.

โดย ชัชวาล วงค์สารี.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 ค695 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : จัดจำหน่ายโดย ชัชวาล วงค์สารี, 2560สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

14. The disappearance of moral knowledge / Dallas Willard ; edited and completed by Steven L. Porter, Aaron Preston, and Gregg A. Ten Elshof.

โดย Willard, Dallas | Porter, Steven L | Preston, Aaron | Ten Elshof, Gregg A.

เลขเรียกหนังสือ: 170.904 W692D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. ; Abingdon, U.K. : Routledge/Taylor &​ Francis Group, 2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 170.904 W692D] (1).

15. Life without lack : living in the fullness of Psalm 23 / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 223.206 W692L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Nashville, Tenn. : Nelson Books, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 223.206 W692L] (1).

16. Hearing God : developing a conversational relationship with God / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas | Johnson, Jan.

เลขเรียกหนังสือ: 231.7 W692H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Updated and expanded / by Jan Johnson.ข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2012สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 231.7 W692H] (1).

17. Living in Christ's presence : final words on heaven and the kingdom of God / Dallas Willard ; with a discussion guide by Gary W. Moon.

โดย Willard, Dallas | Moon, Gary W.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Downers Grove, Ill. : InterVarsity Press, c2014สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4 W692L] (1).

18. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ.

โดย วิน เตชะเคหะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 ว617ห เลขเรียกหนังสือ: W74 ว617ห 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 ว617ห] (2), PYULIB-DW [Call number: W74 ว617ห 2558] (5).

19. สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ / โดย กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ส314] (2). Special Status (2).

20. Leadership & nursing care management / [edited by] Diane L. Huber.

โดย Huber, Diane L.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 L434 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Leadership and nursing care management.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 L434 2018] (1).