ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 123 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Health guiding principles : a preventive and Christian perspective / Samuel Umereweneza.

โดย Umereweneza, Samuel.

เลขเรียกหนังสือ: 158 U49H 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Nakhon Pathom : Phetkasem Printing Group, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 158 U49H 2015] (1).

2. The spirit of the disciplines : understanding how God changes lives / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperOne, 1991, c1988สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

3. กระบวนการพยาบาลและประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ / ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กานดามณี พานแสง.

โดย ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล | กานดามณี พานแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ท461ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ท461ก 2558] (3).

4. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

6. กลยุทธ์ของผู้นำร่วมสมัย = Comtemporary leader strategy / ผู้เขียน, สมชาย เทพแสง.

โดย สมชาย เทพแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ส239ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ส239ก] (1).

7. 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 709.2 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.2 ร192] (1).

8. Organizational behavior / Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge.

โดย Robbins, Stephen P | Judge, Timothy A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 R636O 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 18th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2019สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 R636O 2019] (1).

9. ทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music theory / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

10. Isaiah's new Exodus in Mark / Rikki E. Watts.

โดย Watts, Rikki E.

เลขเรียกหนังสือ: 226.306 W352I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Grand Rapids, Mich. : Baker Academic, c1997 (reprinted 2000)สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).

11. การเสนอบทความทางวิชาการ (ดนตรี) = Preparing article on music : approaching to academic journal / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ว634ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 808.066 ว634ก] (2).

12. ทักษะทฤษฎีดนตรีตะวันตก = Western music in theory and practice / วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

โดย วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น.

เลขเรียกหนังสือ: 781 ว634ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : อนันตนาค, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781 ว634ท] (2).

13. Brody's human pharmacology : mechanism-based therapeutics / [edited by] Lynn Wecker with David A. Taylor, Robert J. Theobald, Jr.

โดย Wecker, Lynn | Taylor, David Alan | Theobald, Robert James, Jr.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 B864 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2019ชื่อเรื่องอื่น: Human pharmacology : mechanism-based therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 W387B 2019] (1).

14. Goodman &​ Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor-in-chief, Laurence L. Brunton ; editors, Randa Hilal-Dandan, Bjorn C. Knollmann.

โดย Brunton, Laurence L | Hilal-Dandan, Randa | Knollmann, Bjorn C.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 G653 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Education, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics | Pharmacological basis of therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 G653 2018] (1).

15. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics / Stephen H. Curry, Robin Whelpton.

โดย Curry, Stephen H | Whelpton, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C976I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C976I 2017] (1).

16. The human body in health &​ disease / Kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau.

โดย Patton, Kevin T | Thibodeau, Gary A.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 P322H 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Human body in health and disease.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT104 P322H 2018] (1).

17. Abrams' clinical drug therapy : rationales for nursing practice / [edited by] Geralyn Frandsen, Sandra Smith Pennington.

โดย Frandsen, Geralyn | Pennington, Sandra Smith.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 A161 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 11th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer Health, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Clinical drug therapy.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 A161 2018] (1).

18. Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing / Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever.

โดย Hinkle, Janice L | Cheever, Kerry H.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 H663B 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Wolters Kluwer, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Textbook of medical-surgical nursing.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 H663B 2018] (1).

19. การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ / กัญญาดา ประจุศิลป.

โดย กัญญาดา ประจุศิลป.

เลขเรียกหนังสือ: WY105 ก384ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY105 ก384ก 2561] (5).

20. กระบวนการพยาบาลชุมชน : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน / ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์, สุภาภรณ์ วรอรุณ.

โดย ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ | สุภาภรณ์ วรอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: WY106 ล246ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY106 ล246ก 2561] (1).