ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน พ.ศ. ...

โดย บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11025 ท424 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX22.JT3 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11025 ท424] (1), [Call number: WX22.JT3 ท424] (2).

2. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำพูน = / สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ล.พ. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ล.พ.] (1).

3. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ช.ม.] (1).

4. Rothman-Simeone and Herkowitz's the spine / Steven R. Garfin ... [et al.].

โดย Garfin, Steven R.

เลขเรียกหนังสือ: WE727 R846 2018 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Spine.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: WE727 R846 2018] (2).

5. สมุดภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระสาทิสลักษณ์ / โดย กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ | กลุ่มศิลปินรักพ่อหลวง.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ส314 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, [2558?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ส314] (2). Special Status (2).

6. นวมินทราศิรวาทราชสดุดี / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.

โดย ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น297 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 น297] (2).

7. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว / โดย คมสัน สุริยะ, ศิริพร ศรีชูชาติ.

โดย คมสัน สุริยะ | ศิริพร ศรีชูชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ค152ร (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556ชื่อเรื่องอื่น: โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว.สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ค152ร] (1).

8. ศาสตร์ของพระราชา: ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / จัดทำโดย คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ.

โดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ. คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบัญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ศ375 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติของสภานิติบญญัติแห่งชาติรวบรวมกฎหมายที่สนับสนุนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3044 ศ375] (2).