ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คำม่าน-คำเมือง. เล่มที่ 2 / อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

โดย อุบลรัตน์ พันธุมินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.8 อ833ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์เมียนมาร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.8 อ833ค] (1).

2. ถ้อยคำสำนวนล้านนา. เล่ม 1 / สนั่น ธรรมธิ.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.99591 ส198ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ส198ถ] (1).

3. Co-management : การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์ / เรียบเรียง, รายา ผกามาศ.

โดย รายา ผกามาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 ร452ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558ชื่อเรื่องอื่น: การจัดการแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติออบหลวง-ดอยอินทนนท์.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 ร452ค] (1).

4. การจัดการลุ่มน้ำขนาดเล็กอย่างมีส่วนร่วม พื้นที่ลุ่มน้ำแม่เตี๊ยะ-แม่แตะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ / ผู้เขียน, อัจฉรา รักยุติธรรม.

โดย อัจฉรา รักยุติธรรม | มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.91 อ499ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [เชียงใหม่] : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.91 อ499ก] (1).

5. พื้นที่เรียนรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดอยอินทนนท์ ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ = Doi Inthanon learning center for natural resource management Tambon Ban-Luang, Amphoe Chomthong, Chiangmai / บรรณาธิการ, เดโช ไชยทัพ.

โดย มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7 พ817 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7 พ817] (1).