ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 21 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

3. 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 709.2 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.2 ร192] (1).

4. นวมินทราศิรวาทราชสดุดี / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์.

โดย ศิริรัตน์ ทวีทรัพย์ | คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 น297 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, 2560สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 895.911 น297] (2).

5. ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับ 14 ตุลา : เหตุเกิดในกรุงรัตนโกสินทร์ / วสิษฐ เดชกุญชร.

โดย วสิษฐ เดชกุญชร.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3044 ว362น ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิ 14 ตุลา, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3044 ว362น] (1).

6. วิถีชีวิตพระสงฆ์ไทย / พุทธรักษ์ ปราบนอก.

โดย พุทธรักษ์ ปราบนอก.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3822 พ883ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3822 พ883ว] (1).

7. ถ้อยคำสำนวนล้านนา. เล่ม 1 / สนั่น ธรรมธิ.

โดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | สนั่น ธรรมธิ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.99591 ส198ถ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.99591 ส198ถ] (1).

8. เพลงประวัติศาสตร์ ใช้ในราชการ รวมเพลงมาร์ชและพิเศษ สำหรับปีอาโน โซโล = A collection of thirty compositions Thai official songs and marches for piano solo / ผลงานของ นารถ ถาวรบุตร

โดย นารถ ถาวรบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 781.599 น481พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับเผยแพร่ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2518]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 781.599 น481พ] (2).

9. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล.

โดย โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.918 ส979ภ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.918 ส979ภ 2561] (2).

10. บ้านไม้เรือนไทย : บ้านเรือนที่สร้างด้วยไม้ในประเทศไทย = Contemporary house of Thai vernacular architecture / สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ.

โดย สุพัฒน์ บุณยฤทธิกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 728.09593 ส831บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.09593 ส831บ] (2).

11. มิติใหม่ในการสอนวรรณกรรม : วิเคราะห์ วิจารณ์ วิพากษ์ และวิจัย / คณะผู้เขียน, เจตนา นาควัชระ ... [และคนอื่นๆ].

โดย เจตนา นาควัชระ | มหาวิทยาลัยแม่โจ้. คณะศิลปศาสตร์. กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9107 ม575 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : กลุ่มวิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9107 ม575] (2).

12. เศรษฐมิติสำหรับเศรษฐศาสตร์โทรคมนาคม / คมสัน สุริยะ.

โดย คมสัน สุริยะ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 ค152ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านสังคมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 ค152ศ] (1).

13. ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 368.3 ว276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.3 ว276ร] (2).

14. แรงงานเพื่อนบ้านกับคนไทย : ทำงานและอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจ / นภาพร อติวานิชยพงศ์, กิตติกาญจน์ หาญกุุล, สร้อยมาศ รุ่งมณี.

โดย นภาพร อติวานิชยพงศ์ | กิตติกาญจน์ หาญกุุล | สร้อยมาศ รุ่งมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 331.62 น197ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ้งภากรณ์, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.62 น197ร] (2).

15. ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย / บรรณาธิการ, กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล.

โดย กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล | สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.

เลขเรียกหนังสือ: 323.6 ป525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.6 ป525] (2).

16. มณีแห่งปัญญา ราชาแห่งธรรม = His Majesty King Bhumibol's words of wisdom / ผู้แต่ง, วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ, ภัททิรา วิภวภิญโญ และเชิดชาติ หิรัญโร.

โดย วิไลลักษณ์ บุญเคลือบ | ภัททิรา วิภวภิญโญ | เชิดชาติ หิรัญโร.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ว734ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงราย : สำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ว734ม] (2). Special Status (1).

17. อินเดีย-อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ = India-ASEAN : growing opportunities for Thailand's new economic community / ผู้เขียน, อมรชีพ โลจัน, นิติ ภาชิน.

โดย อมรชีพ โลจัน | นิติ ภาชิน.

เลขเรียกหนังสือ: 337.54059 อ277อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.54059 อ277อ] (1).

18. 72 ปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม / กษิดิศ อนันทนาธร, บรรณาธิการ.

โดย กษิดิศ อนันทนาธร.

เลขเรียกหนังสือ: 940.53593 จ688 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2560ชื่อเรื่องอื่น: เจ็ดสิบสองปี วันสันติภาพไทย : สยามในยามสงคราม.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 940.53593 จ688] (1).

19. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก" / โดย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

โดย จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 จ537ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน : จากบริบทของสังคมไทยสู่สังคมโลก.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 จ537ป] (3).

20. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์.

โดย สุวิทย์ เมษินทรีย์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส881ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, [2560?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส881ป] (3).