ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145029 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ประเด็นท้าทายและทางแก้สำหรับการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดี = Challenges and solutions for healthy aging / บรรณาธิการ, วีรศักดิ์ เมืองไพศาล.

โดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล | สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย.

เลขเรียกหนังสือ: WT100 ป268 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT100 ป268 2561] (4).

2. การหกล้มในผู้สูงอายุ : การป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults : prevention and management in family medicine / บรรณาธิการ, จิตติมา บุญเกิด.

โดย จิตติมา บุญเกิด | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. โครงการตำรารามาธิบดี.

เลขเรียกหนังสือ: WT140 ก528 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WT140 ก528 256] (2).

3. การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 1 / ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์.

โดย ศิริรัตน์ ปานอุทัย | ทศพร คำผลศิริ | ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสน์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 ศ481ก 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 ศ481ก 2561] (5).

4. การพยาบาลผู้สูงอายุ. เล่ม 2 / บรรณาธิการ, ศิริรัตน์ ปานอุทัย.

โดย ศิริรัตน์ ปานอุทัย | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา.

เลขเรียกหนังสือ: WY152 ก492 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY152 ก492 2561] (4). Checked out (1).

5. ระบบประกันการดูแลระยะยาว : ระบบที่เหมาะสมกับประเทศไทย / วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์.

โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ | ยศ วัชระคุปต์.

เลขเรียกหนังสือ: 368.3 ว276ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 368.3 ว276ร] (2).