ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 109 จากทั้งหมด 144913 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The spirit of the disciplines : understanding how God changes lives / Dallas Willard.

โดย Willard, Dallas.

เลขเรียกหนังสือ: 248.4 W692S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : HarperOne, 1991, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.4 W692S] (1).

2. คนในนิทาน / กร ศิริวัฒโณ.

โดย กร ศิริวัฒโณ.

เลขเรียกหนังสือ: น. ก151ค 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นาคร, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ก151ค 2561] (1).

3. ทำเนียบโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน พ.ศ. ...

โดย บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช.

เลขเรียกหนังสือ: 362.11025 ท424 (อ.) เลขเรียกหนังสือ: WX22.JT3 ท424 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 2552-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 362.11025 ท424] (1), [Call number: WX22.JT3 ท424] (2).

4. กระบวนการพยาบาลและประยุกต์ใช้ : สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์ / ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล, กานดามณี พานแสง.

โดย ทิพย์ฆัมพร เกษโกมล | กานดามณี พานแสง.

เลขเรียกหนังสือ: WY150 ท461ก 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY150 ท461ก 2558] (3).

5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

6. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 / จัดทำโดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

โดย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.

เลขเรียกหนังสือ: 342.593 ร355 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.593 ร355] (1).

7. 108 ศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง / บรรณาธิการ, สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

โดย สมลักษณ์ คล่องแคล่ว.

เลขเรียกหนังสือ: 709.2 ร192 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, 2560ชื่อเรื่องอื่น: ร้อยแปดศิลปินร่วมสมัยที่น่าจับตามอง.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.2 ร192] (1).

8. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดลำพูน = / สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดลำพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ล.พ. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ลำพูน : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ล.พ.] (1).

9. สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. ... ข้อมูลพื้นฐาน จังหวัดเชียงใหม่ / สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

โดย สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงใหม่.

เลขเรียกหนังสือ: 338.09593 ส691ส ช.ม. (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2560-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.09593 ส691ส ช.ม.] (1).

10. หยดน้ำหวานในหยาดน้ำตา / อุรุดา โควินท์.

โดย อุรุดา โควินท์.

เลขเรียกหนังสือ: น. อ856ห 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. อ856ห 2560] (1).

11. Brody's human pharmacology : mechanism-based therapeutics / [edited by] Lynn Wecker with David A. Taylor, Robert J. Theobald, Jr.

โดย Wecker, Lynn | Taylor, David Alan | Theobald, Robert James, Jr.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 B864 2019 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : Elsevier, c2019ชื่อเรื่องอื่น: Human pharmacology : mechanism-based therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 W387B 2019] (1).

12. Goodman &​ Gilman's the pharmacological basis of therapeutics / editor-in-chief, Laurence L. Brunton ; editors, Randa Hilal-Dandan, Bjorn C. Knollmann.

โดย Brunton, Laurence L | Hilal-Dandan, Randa | Knollmann, Bjorn C.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 G653 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill Education, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics | Pharmacological basis of therapeutics.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 G653 2018] (1).

13. Introduction to drug disposition and pharmacokinetics / Stephen H. Curry, Robin Whelpton.

โดย Curry, Stephen H | Whelpton, Robin.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 C976I 2017 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chichester, U.K. : John Wiley & Sons, 2017สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV38 C976I 2017] (1).

14. The human body in health &​ disease / Kevin T. Patton, Gary A. Thibodeau.

โดย Patton, Kevin T | Thibodeau, Gary A.

เลขเรียกหนังสือ: QT104 P322H 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 7th ed.ข้อมูลการพิมพ์: St. Louis, Mo. : Elsevier, c2018ชื่อเรื่องอื่น: Human body in health and disease.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QT104 P322H 2018] (1).

15. ผุดเกิดมาลาร่ำ / อารยา ราษฎร์จำเริญสุข.

โดย อารยา ราษฎร์จำเริญสุข.

เลขเรียกหนังสือ: น. อ653ผ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. อ653ผ 2561] (1).

16. อีกไม่นานเราจะสูญหาย / อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.

โดย อ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: P. อ451อ 2561 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : เม่นวรรณกรรม, 2561สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. อ451อ 2561] (1).

17. คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบการพยาบาล และการผดุงครรภ์ / บรรณาธิการ, ชัชวาล วงค์สารี.

โดย ชัชวาล วงค์สารี.

เลขเรียกหนังสือ: WQ100 ค695 2560 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กาญจนบุรี : จัดจำหน่ายโดย ชัชวาล วงค์สารี, 2560สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WQ100 ค695 2560] (1).

18. Managerial accounting / Karen Wilken Braun, Wendy M. Tietz.

โดย Braun, Karen Wilken | Tietz, Wendy M.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 B825M 2015 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2015สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 B825M 2015] (1).

19. หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น = Principles of basic health economics / วิน เตชะเคหะกิจ.

โดย วิน เตชะเคหะกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 338.473621 ว617ห เลขเรียกหนังสือ: W74 ว617ห 2558 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2558สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.473621 ว617ห] (2), PYULIB-DW [Call number: W74 ว617ห 2558] (5).

20. Statistics : the art and science of learning from data / Alan Agresti, Christine Franklin, Bernhard Klingenberg ; with contributions by Michael Posner.

โดย Agresti, Alan | Franklin, Christine A | Klingenberg, Bernhard.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 A277S 2018 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Global ed.ข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Pearson Education, c2018สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 A277S 2018] (1).