ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2273 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. English in tourism : check in / Christopher St J Yates

โดย Yates, Christopher St. John.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 Y31E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 Y31E] (3).

2. The Oxford encyclopedic English dictionary / edited by Joyce M. Hawkins and Robert Allen.

โดย Hawkins, Joyce M | Allen, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 423 O98 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Clarendon Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423 O98] (2).

3. Success with foreign languages : seven who achieved it and what worked for them / Earl W. Stevick.

โดย Stevick, Earl W.

เลขเรียกหนังสือ: 418.00722 S848S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.00722 S848S] (1).

4. Understanding second language acquisition / Rod Ellis.

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 401.93 E47U ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.93 E47U] (2).

5. The learner-centred curriculum : a study in second language teaching / David Nunan

โดย Nunan, David.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 N972L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 N972L] (1).

6. More idiom drills for students of English as a second language / George P. McCallum.

โดย McCallum, George P.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 M122M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok, Thailand : Nitibhon Vocational Institute, c1978สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 M122M] (2).

7. เทคนิคเดาศัพท์อย่างง่าย = Vocabulary made easy / เรืองสุข ฉัตรปราการ, อัญชลี พงศ์พันธุ์.

โดย เรืองสุข ฉัตรปราการ | อัญชลี พงศ์พันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ร863ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ร863ท] (1).

8. ตำราเรียนพูดภาษาอังกฤษ = Spoken English / M.M.C.

โดย เอ็ม. เอ็ม. ซี.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 อ898ค 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 อ898ค 2535] (2).

9. ข้อสอบรวม ภาษาอังกฤษปริญญาโท / จัดทำโดย คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ สถาบัน Opinion.

โดย สถาบัน Opinion. คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 ส181ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการสถาบัน Opinion, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 ส181ข] (1).

10. รู้ศัพท์-เก่งอังกฤษ = English vocab for better exam results / เรณู ชูความคิด.

โดย เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 ร765ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 ร765ร 2537] (1).

11. 100 language games / เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.

โดย เรืองศักดิ์ อัมไพพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 420 ร863ว 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420 ร863ว 2536] (3).

12. วิเทศสัมพันธ์ 3 / จัดทำโดย อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน Opinion.

โดย สถาบัน opinion.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 ส181ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทสกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 ส181ว] (1).

13. New model English-Thai dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร.

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ส472น] (1).

14. English by accident : text book, a very basic English course for beginners / Colin Cotterill, ศิริรัตน์ โตรอด.

โดย คอทเทอร์ริล, โคลิน | ศิริรัตน์ โตรอด.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ค183อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ค183อ] (1).

15. ทดสอบหลักไวยากรณ์ปริญญาโท = English structure for graduate tests / รวบรวมโดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

โดย ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ศ818ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ศ818ท] (2).

16. หลักภาษาอังกฤษชั้นสูง / สุนทร โคตรบรรเทา.

โดย สุนทร โคตรบรรเทา.

เลขเรียกหนังสือ: 425 ส788ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 ส788ห] (1).

17. Practical English grammar / อิสรา สาระงาม.

โดย อิสรา สาระงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 425 อ764พ 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือไอบีซี, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 อ764พ 2539] (1).

18. พัฒนาทักษะการอ่าน = Ready to read / โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา, ทิพวรรณ พฤฒิถาวร, อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์.

โดย เพลินพิศ ฉายจรรยา | ทิพยวรรณ พฤฒิถาวร | อัญชลี เสริมส่งสวัสดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 พ925พ 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 พ925พ 2530] (1).

19. แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง = A guide to correct English / รวบรวมโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ B. B. Books.

โดย สำนักพิมพ์ B.B. Books ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 428 น927 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : B. B. Books, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 น927] (1).

20. Elementary grammar worksheets / Andy and Audrey Jackson.

โดย Jackson, Andy | Jackson, Andrey.

เลขเรียกหนังสือ: 425 J12E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 J12E] (1).