ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 470 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Qian zi wen

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. San zi jing

โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 400 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2547สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

3. ภาษาจีนกลางห้าร้อยคำ 1 / เรียบเรียงโดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ

โดย ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ก365ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ก365ภ] (2).

4. สนทนาธุรกิจ ภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ส187 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ส187 2538] (1).

5. เรียนภาษาจีน 30 ชั่วโมง / โดย ธารา เกตุสินธุ์.

โดย ธารา เกตุสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ธ523ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ธ523ร] (1).

6. คู่มือหัดอ่าน-หัดเขียน ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ม. อึ้งอรุณ, เรียบเรียง.

โดย ม. อึ้งอรุณ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ม111ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : อรุณรุ่ง, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ม111ค] (1).

7. ภาษาจีน 1 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 จ125ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 จ125ภ] (1).

8. แบบทดสอบ ภาษาจีน 2 / จงพวง มณีวัฒนา.

โดย จงพวง มณีวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1076 จ125บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: อยุธยา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1076 จ125บ] (1).

9. แบบหัดเขียนภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (2).

10. แบบฝึกหัดออกเสียงภาษาจีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 บ891 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จีนสยาม, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 บ891] (1).

11. เรียนภาษาจีนจากภาพ. เล่ม 1 / เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

โดย เกงอุ้ย แซ่เฮ้ง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.111 ก749ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ชวพลพูล, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.111 ก749ร] (1).

12. คู่มือหัดพูดภาษา กวางตุ้ง-จีนกลาง.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1834 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย นานมี, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1834 ค695] (1).

13. ภาษาจีนกลาง. เล่มที่ 1 / ผู้เรียบเรียง, พิชัย พินัยกุล.

โดย พิชัย พินัยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 พ642ภ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวรศิลป์การพิมพ์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 พ642ภ 2540] (1).

14. คู่มือการใช้ศัพท์ภาษาจีน / โดย คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน ศูนย์จีนศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์จีนศึกษา. คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการใช้ศัพท์ภาษาจีน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.181 จ683ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.181 จ683ค] (1).

15. Beginning Chinese / by John DeFrancis.

โดย DeFrancis, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 D313B ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, 1976, c1963สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 D313B] (1).

16. Beginning Chinese reader / by John DeFrancis ; with the assistance of Teng Chia-Yee and Yung Chih-sheng.

โดย DeFrancis, John.

เลขเรียกหนังสือ: 495.186 D316B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Haven, Conn. : Yale University Press, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.186 D316B] (2).

17. The Chinese language today : features of an emerging standard / Paul Kratochvil.

โดย Kratochvil, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 K89C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hutchinson University Library, 1970, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 K89C] (1).

18. ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (1).

19. พจนานุกรมไทย-จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.139591 ธ781พ 2543] (1).

20. ระบบเสียงภาษาจีนเบื้องต้น = An introduction to Chinese phonology / เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์.

โดย เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.115 อ884ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [พิษณุโลก] : ภาควิชาภาษา มหาวิทยาลัยนเรศวร, [2545?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.115 อ884ร] (1).