ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5292 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. "สืบสานตำนานไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว"

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.] : 2540 สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

2. ทรรศนะ

เลขเรียกหนังสือ: 089.95911 ท156 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมกิจวัฒนธรรม, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 089.95911 ท156 2547] (1).

3.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส831ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [25--]สามารถยืมได้: No items available

4. Thai village life : culture and transition in the Northeast / Seri Phongphit with Kevin Hewison

โดย Seri Phongphit | Hewison, Kevin.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 S485T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Village Foundation, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 S485T] (2).

5. Power and culture : the struggle against powerty in Thailand = พลังกับวัฒนธรรม : การต่อสู้กับความยากจนในประเทศไทย / Ernst W. Gohlert

โดย Gohlert, Ernst W.

เลขเรียกหนังสือ: 306.09593 G614P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : White Lotus, 1991, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 G614P] (2).

6. Monks, mountains and magic : explorations of Thailand / John Cadet

โดย Cadet, John.

เลขเรียกหนังสือ: 306.4 C123M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Browne International, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.4 C123M] (2).

7. Folk elements in Burmese buddhism / Maung Htin Aung

โดย Htin Aung, Maung.

เลขเรียกหนังสือ: 398.41 H873F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Rangoon : Buddha Sasana Council Press, 1959สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.41 H873F] (2).

8. The moral order : an introduction to the human situation / Raoul Naroll.

โดย Naroll, Raoul.

เลขเรียกหนังสือ: 170 N232M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Beverly Hills, Calif. : Sage, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 170 N232M] (1), PYULIB-DW [Call number: 170 N232M] (1).

9. The primitive world and its transformations / by Robert Redfield

โดย Redfield, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 R315P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Ithaca, N.Y. : Cornell University Press, 1962, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 R315P] (3).

10. The supernatural in Thai life / text by John Hoskin ; photographs by Jean-Leo Dugast

โดย Hoskin, John | Dugast, Jean-Leo.

เลขเรียกหนังสือ: 398.21 H826S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Tammarind Press, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.21 H826S] (1). Items available for reference: [Call number: 398.21 H826S] (1).
Special Status (1).

11. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม และการดำเนินชีวิตของชาวชนบทไทยที่ปรากฎในเพลงลูกทุ่งไทย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปัจจุบัน / โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

โดย จินตนา ดำรงค์เลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09 จ482ว (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 จ482ว] (1).

12. การคาดประมาณประชากรของประเทศไทย ... = Population projections for Thailand ... / กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. กองวางแผนทรัพยากรมนุษย์.

เลขเรียกหนังสือ: 304.6 ส691ก (ส.ร.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กอง, 2534-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 304.6 ส691ก] (1).

13. ปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส831ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ส831ป 2535] (2).

14. คู่มืออาสาสมัครส่งเสริมสิทธิสตรี / เรียบเรียง, กลุ่มเพื่อนหญิง.

โดย กลุ่มเพื่อนหญิง | สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน.

เลขเรียกหนังสือ: 305.4 ก318ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ก318ค] (1).

15. คนกับควายทำนาประสาชีวิต / เรียบเรียงโดย วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต.

โดย วันเพ็ญ ศิริโชติบัณฑิต | สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ว435ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ว435ค] (1).

16. ชะตาชีวิตผู้เป็นโรคเอดส์ "ชาย" / ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1969792 ม246ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ม246ช] (2).

17. ชะตาชีวิตผู้ป่วยโรคเอดส์ "หญิง" / ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. ศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 362.1969792 ม246ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.1969792 ม246ช] (2).

18. ปรัชญาการเมืองเบื้องต้น : บทวิเคราะห์โสเกรตีส / สมบัติ จันทรวงศ์

โดย สมบัติ จันทรวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 320.01 ส255ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.01 ส255ป 2535] (2), PYULIB-DW [Call number: 320.01 ส255ป 2535] (1).

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชนบทไทย / ธวัช มกรพงศ์

โดย ธวัช มกรพงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 ธ392ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ธ392ย] (2), PYULIB-DW [Call number: 307.72 ธ392ย] (1).

20. สังคมวิทยาอุตสาหกรรมเบื้องต้น = Introduction to industrial sociology / ณรงค์ เส็งประชา.

โดย ณรงค์ เส็งประชา.

เลขเรียกหนังสือ: 306.36 ณ215ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 306.36 ณ215ส] (2).