ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1669 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International accounting / Frederick D.S. Choi, Gerhard G. Mueller

โดย Choi, Frederick D. S | Mueller, Gerhard G.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 C545I 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., international edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 C545I 1992] (1).

2. International accounting and multinational enterprises / Lee H. Radebaugh, Sidney J. Gray

โดย Radebaugh, Lee H | Gray, Sidney J.

เลขเรียกหนังสือ: 657.95 A772I 1993 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.95 A772I 1993] (1).

3. The portable MBA in finance and accounting / John Leslie Livingstone

โดย Livingstone, John Leslie.

เลขเรียกหนังสือ: 658.15 L786P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 L786P] (1).

4. การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัติ = The current bank accounting / โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

โดย วิชาญ ฤทธิรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8333 ว547ก 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8333 ว547ก 2537] (2).

5. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 ; ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 / วัฒนา ลับบัวงาม.

โดย วัฒนา ลับบัวงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 344.01 ว398พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วงเดือน, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 344.01 ว398พ] (2).

6. การประมวลข้อมูลทางการบัญชีโดยคอมพิวเตอร์ / ยุพา กาญจนดุล.

โดย ยุพา กาญจนดุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ย411ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ย411ก] (2).

7. กระดาษทำการสอบบัญชี 55 แบบ / ประยูร เถลิงศรี.

โดย ประยูร เถลิงศรี.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 ป366ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรไทย, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 ป366ก] (1).

8. การบัญชีเฉพาะเรื่อง / โดย ศรีสง่า กรรณสูต และ เจษฏธนา บุญเลิศ.

โดย ศรีสง่า กรรณสูต | เจษฏธนา บุญเลิศ.

เลขเรียกหนังสือ: 657.8 ศ261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือบริหารธุรกิจ พาณิชยกรรม ดร. ศรีสง่า กรรณสูต, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.8 ศ261ก] (1).

9. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (1).

10. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (3).

11. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2527] (1).

12. การบัญชีเบื้องต้นและระบบบัญชีสหกรณ์การเกษตร / ธานินทร์ ตระกูลคู, พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

โดย ธานินทร์ ตระกูลคู | พวงวรรณ ไกรสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.97 ธ515ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.97 ธ515ก] (1).

13. การบัญชีรัฐบาล = Governmental accounting / ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

โดย ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 ป321ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 ป321ก] (1).

14. Accounting principles / Jerry J. Weygandt, Donald E. Kieso, Walter G. Kell.

โดย Weygandt, Jerry J | Kieso, Donald E | Kell, Walter G.

เลขเรียกหนังสือ: 657 W547A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 W547A] (1).

15. Accounting information systems / George H. Bodnar.

โดย Bodnar, George H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.0285 B668A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston : Allyn and Bacon, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.0285 B668A] (3).

16. การบัญชีต้นทุน 1 = Cost accounting 1 / สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

โดย สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.42 ส253ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.42 ส253ก] (2).

17. Advanced management accounting / Robert S. Kaplan, Anthony A. Atkinson.

โดย Kaplan, Robert S | Atkinson, Anthony A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 K17A 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 K17A 1989] (1).

18. มาตรฐานการบัญชี : แนวทางในการปฏิบัติและตัวอย่างการเปิดเผยข้อมูล (ตุลาคม 2538) / ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

โดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ต199ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ตลาด, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ต199ม] (1).

19. Auditing / Jack E. Kiger, James H. Scheiner

โดย Kiger, Jack E | Scheiner, James H.

เลขเรียกหนังสือ: 657.45 K47A 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston : Houghton Mifflin, c1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.45 K47A 1997] (1).

20. ทฤษฎีการบัญชี : กรณีศึกษา / เมธากุล เกียรติกระจาย.

โดย เมธากุล เกียรติกระจาย.

เลขเรียกหนังสือ: 657 ม735ท 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ภาควิชาบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657 ม735ท 2539] (2).