ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2642 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Eyewitness travel guides : Italy

เลขเรียกหนังสือ: 914.504 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1996สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.504 E97] (1).

2. Eyewitness travel guides : France

เลขเรียกหนังสือ: 914.404 E97 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Dorling Kindersley, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 914.404 E97] (1).

3. แกะผัก

เลขเรียกหนังสือ: 745.924 ก882 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.924 ก882] (1).

4. Complete Chinese cooking

เลขเรียกหนังสือ: 641.5951 C737 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Hamlyn, 2000สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.5951 C737] (1).

5. Globetrotter travel map : Myanmar

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Asia Books, [2002?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. The cocktail book

เลขเรียกหนังสือ: 641.874 C666 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Chancellor Press, 2002 (reprinted 2005)สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.874 C666] (1).

7. Tourist map Bangkok city : tour it yourself / Bangkok Guide.

โดย Bangkok guide.

เลขเรียกหนังสือ: 912.593 B216T (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Bangkok] : Bangkok Guide, [1987?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 912.593 B216T] (1).

8. หน้าที่และการปฏิบัติงาน = Job description / โดย ปรีชา แดงโรจน์.

โดย ปรีชา แดงโรจน์ | ชมรมนักบริหารการโรงแรม.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ป467ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ชมรมนักบริหารการโรงแรม, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ป467ก 2534] (2).

9. เบเกอรี่ 1 : ขนมปัง โดนัท มัฟฟิน / อัจฉรา ชินาลัย.

โดย อัจฉรา ชินาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 641.815 อ498บ 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.815 อ498บ 2534] (1).

10. อาหารไทยในวรรณคดี = Royal Thai cusine book / จัดทำโดย วันดี ณ สงขลา.

โดย วันดี ณ สงขลา.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว429อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สามัคคีสาส์น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว429อ] (1).

11. คู่มือมรรยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก / เรียบเรียงโดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

โดย ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์.

เลขเรียกหนังสือ: 642 ศ545ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642 ศ545ค 2536] (1).

12. สูตรผสมเหล้าและเครื่องดื่มระดับสากล / แต่งโดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

โดย เจน ฐานเพิ่มพูน.

เลขเรียกหนังสือ: 641.874 จ698ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : คลังปัญญา, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.874 จ698ส] (1).

13. งานบริการอาหารและเครื่องดื่ม / พิศมัย ปโชติการ.

โดย พิศมัย ปโชติการ.

เลขเรียกหนังสือ: 642.5 พ751ง 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 642.5 พ751ง 2536] (1).

14. ขนมปังกรอบ / อี แอล เอส ฟู๊ดคลับ.

โดย อี แอล เอส ฟู้ด คลับ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.8654 อ773ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยูไนเต็ดท์บุ๊คส์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.8654 อ773ข] (1).

15. คู่มือพับผ้าเช็ดปากและผ้ากันเปื้อน สำหรับงานโรงแรมและแม่บ้านสมัยใหม่ = The simple art of napkin folding / Linda Hetzer.

โดย เฮทเชอร์, ลินดา.

เลขเรียกหนังสือ: 746.96 ฮ613ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : Island Publishing, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.96 ฮ613ค] (2).

16. ขนมหม้อแกง / แดงต้อย มาลี, เขียน.

โดย แดงต้อย มาลี.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ด944ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ต้นอ้อ, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ด944ข] (1).

17. คู่มือเข้าครัว / วัลยา ภู่ภิญโญ.

โดย วัลยา ภู่ภิญโญ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ว445ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดุจลดา, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ว445ค] (1).

18. อาหารรสวิเศษตำรับดั้งเดิม / ผู้เขียน, ประยูร อุลุชาฎะ.

โดย ประยูร อุลุชาฎะ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.5 ป367อ 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แสงแดด, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.5 ป367อ 2535] (1).

19. ขนมไทย : มรดกทางวัฒนธรรม / คณะผู้จัดทำ, มิตรา หอรัตนชัย, อวยศรี ชูฤกษ์.

โดย มิตรา หอรัตนชัย | อวยศรี ชูฤกษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 641.86 ม575ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประชาช่าง, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.86 ม575ข] (1).

20. ธุรกิจโรงแรม / สุรณี ศรีจันทร์.

โดย สุรณี ศรีจันทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94 ส851ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พิทักษ์อักษร, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94 ส851ธ] (1).