ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5712 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. 292 tips for managers

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 T974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : S.S. Mubaruk & Brothers, 1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 T974] (1).

2. Essentials of organizational behavior / Stephen P. Robbins.

โดย Robbins, Stephen P.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 R636E 1992 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 R636E 1992] (1).

3. การเมืองในสำนักงาน / เย่ จี ฉี, เขียน ; สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปล

โดย เย่ จี ฉี | สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ย512ก 2533 (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ย512ก 2533] (1).

4. คัมภีร์นักบริหาร / บอบ เมสซิง ; แปลและเรียบเรียง, ชาญทิพย์-ปภพธรรม

โดย เมสซิง, บอบ | ชาญทิพย์-ปภพธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ม769ค (สพ.3) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยินหยาง, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ม769ค] (2).

5. รีเอ็นจิเนียริ่ง / ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

โดย ศิริพงษ์ วิทยวิโรจน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ศ462ร 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ศ462ร 2538] (2).

6. ทฤษฎีองค์การ / ติน ปรัชญพฤทธิ์.

โดย ติน ปรัชญพฤทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 350.0001 ต376ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 350.0001 ต376ท] (1), PYULIB-DW [Call number: 350.0001 ต376ท] (3).

7. 62 ข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน = Motivating people / โดย เคิร์ท แฮงค์ส ; ปราชญา กล้าผจัญ, แปลเรียบเรียง.

โดย แฮงค์ส, เคิร์ท | ปราชญา กล้าผจัญ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.409 ฮ829ห 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ณ ฌาน, 2534ชื่อเรื่องอื่น: หกสิบสองข้อ ศิลปะและเทคนิคการชนะใจคน.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.409 ฮ829ห 2534] (1).

8. ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ = Management information systems / ชุมพล ศฤงคารศิริ.

โดย ชุมพล ศฤงคารศิริ.

เลขเรียกหนังสือ: 025.0665 ช627ร 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ป. สัมพันธ์พาณิชย์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 025.0665 ช627ร 2537] (2).

9. การวางแผนโครงการและแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ / สุรศักดิ์ นานานุกูล

โดย สุรศักดิ์ นานานุกูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ส854ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ส854ก] (1).

10. MBO ประสบการณ์ของญี่ปุ่น / สมยศ นาวีการ.

โดย สมยศ นาวีการ.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส274อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บรรณกิจ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส274อ] (4).

11. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ = Project feasibility studies / ชัยยศ สันติวงศ์.

โดย ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.404 ช416ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ช416ก] (2).

12. การเมืองในสำนักงาน / เย่ จี ฉี, เขียน ; สุภาณี ปิยพสุนทรา, แปล

โดย เย่ จี ฉี | สุภาณี ปิยพสุนทรา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4093 ย512ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ยินหยาง, [2533?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4093 ย512ก] (1).

13. หลักการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234ห] (2).

14. องค์การและการจัดการ / สมคิด บางโม.

โดย สมคิด บางโม.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ส234อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ส234อ] (3).

15. การรีเอ็นจิเนียริ่งแบบไทยๆ / ศิริชัย สายพัฒนา.

โดย ศิริชัย สายพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ศ452ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เดอะเนชั่น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ศ452ก] (2).

16. คู่มือรีเอ็นจิเนียริ่งธุรกิจไทย / วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

โดย วีรพจน์ ลือประสิทธิ์สกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 ว828ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มติชน, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 ว828ค] (1).

17. การบริหารการผลิต = Production management / อรนุช จรูญโรจน์, ศิวาพร มัณฑุกานนท์.

โดย อรนุช จรูญโรจน์ | ศิวาพร มัณฑุกานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 อ329ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 อ329ก 2534] (1).

18. สู่ความเป็นเลิศ : บทเรียนจาก ฮาร์เลย์-เดวิดสัน / ปีเตอร์ ซี. ไรด์ ; แปลและเรียบเรียงโดย ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.

โดย ไรด์, ปีเตอร์ ซี | ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ร949ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ร949ส] (2).

19. Gregg expert speed building / Charles E. Zoubek ; shorthand written by Jerome P. Edelman

โดย Zoubek, Charles E | Edelman, Jerome P.

เลขเรียกหนังสือ: 653.427 Z91G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Greeg Division/McGraw-Hill, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 653.427 Z91G] (1).

20. Valuation : measuring and managing the value of companies / Tom Copeland, Tim Koller, Jack Murrin.

โดย Copeland, Tom | Koller, Tim | Murrin, Jack.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 C782V 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 C782V 1994] (2).