ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 98 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. International business law : text, cases, and readings / Ray August.

โดย August, Ray.

เลขเรียกหนังสือ: 346.07 A923I 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.07 A923I 2004] (1).

2. Fair trade for all : how trade can promote development / Joseph E. Stiglitz and Andrew Charlton

โดย Stiglitz, Joseph E | Charlton, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 382.3 S855F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 S855F] (2).

3. International trade : theory, strategies, and evidence / Luis A. Rivera-Batiz and Maria A. Oliva

โดย Rivera-Batiz, Luis A | Oliva, Maria-Angels.

เลขเรียกหนังสือ: 382 R621I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2003สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 R621I] (1).

4. Writing research papers : a complete guide / James D. Lester, James D. Lester, Jr.

โดย Lester, James D | Lester, James D., Jr.

เลขเรียกหนังสือ: 808.02 L642W 2007 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 12th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Pearson/Longman, c2007สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.02 L642W 2007] (1).

5. Business in Indonesia : changes, challenges, opportunities / edited or written by Richard Mann

โดย Mann, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 332.67309598 M282B 1999 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Toronto] : Gateway Books, 1999, c1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.67309598 M282B 1999] (1).

6. Commercial law : text, cases, and materials / L.S. Sealy, R.J.A. Hooley.

โดย Sealy, L. S | Hooley, Richard.

เลขเรียกหนังสือ: 346.4207 S438C 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.4207 S438C 2009] (1).

7. International relations : the key concepts / Martin Griffiths,Terry O’Callaghan and Steven C. Roach

โดย Griffiths, Martin | O’Callaghan, Terry | Roach, Steven C.

เลขเรียกหนังสือ: 327.03 G855I 2008 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Abingdon, Oxon : Routledge/Taylor & Francis, 2008สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 327.03 G855I 2008] (1).

8. Fundamentals of international business / Michael R. Czinkota ... [et al.]

โดย Czinkota, Michael R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 F981 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st Asia-Pacific ed.ข้อมูลการพิมพ์: Milton, Qld. : John Wiley & Sons Australia, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 F981] (1).

9. International business : the challenges of globalization / John J. Wild, Kenneth L. Wild, Jerry C.Y. Han

โดย Wild, John J | Wild, Kenneth L | Han, Jerry C.Y.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 W668I 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., Iinternational ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N.J. : Pearson/Prentice-Hall, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 W668I 2008] (1).

10. Global markets and local crafts : Thailand and Costa Rica compared / Frederick F. Wherry.

โดย Wherry, Frederick F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.477455 W567G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Baltimore, Md. : Johns Hopkins University Press, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.477455 W567G] (1).

11. New Asian emperors : the business strategies of the overseas Chinese / George T. Haley, Usha C.V. Haley and Chin Tiong Tan

โดย Haley, George T | Haley, Usha C.V | Tan, Chin Tiong.

เลขเรียกหนังสือ: 338.7089951 H168N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.7089951 H168N] (1).

12. Public relations in Asia Pacific : communicating effectively across cultures / Mary M. Devereux, Anne Peirson-Smith

โดย Devereux, Mary M | Peirson-Smith, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 659.2 D491P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley & Sons (Asia), 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 659.2 D491P] (2).

13. Managing airports : an international perspective / Anne Graham.

โดย Graham, Anne.

เลขเรียกหนังสือ: 387.736068 G738M 2008 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; Burlington, Mass. : Butterworth-Heinemann/Elsevier, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 387.736068 G738M 2008] (1).

14. International business control, reporting and corporate governance : global business best practice across cultures, countries and organisations / Georges Nurdin

โดย Nurdin, Georges.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1599 N974I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U. K. ; Burlington, Mass. : CIMA/Elsevier, c2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1599 N974I] (1).

15. Smith & Roberson's business law / Richard A. Mann, Barry S. Roberts

โดย Mann, Richard A | Roberts, Barry S.

เลขเรียกหนังสือ: 346.7307 M282S 2009 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed., International student ed.ข้อมูลการพิมพ์: Mason, Ohio : South-Western/Cengage Learning, c2009ชื่อเรื่องอื่น: Smith and Roberson's business law | Business law.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.7307 M282S 2009] (1).

16. International marketing / Michael Czinkota ... [et al.]

โดย Czinkota, Michael R.

เลขเรียกหนังสือ: 658.84 C998I ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Asia Pacific ed.ข้อมูลการพิมพ์: Melbourne, Vic. : Thomson, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 C998I] (1).

17. The politics of trade : the role of research in trade policy and negotiation / edited by Diana Tussie

โดย Tussie, Diana.

เลขเรียกหนังสือ: 382.3 P769 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Dordrecht : Ottawa, Ont. : Republic of Letters Publishing : Brill ; International Development Research Centre, 2009สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.3 P769] (1).

18. The new Asian hemisphere : the irresistible shift of global power to the East / Kishore Mahbubani

โดย Mahbubani, Kishore.

เลขเรียกหนังสือ: 327.5 M214N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : PublicAffairs, c2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 327.5 M214N] (1).

19. Globality : competing with everyone from everywhere for everything / Harold L. Sirkin, James W. Hemerling, and Arindam K. Bhattacharya ; with John Butman

โดย Sirkin, Harold L | Hemerling, James W | Bhattacharya, Arindam K.

เลขเรียกหนังสือ: 382 S619G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Business Plus, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382 S619G] (1).

20. A very short, fairly interesting and reasonably cheap book about international business / George Cairns and Martyna Sliwa

โดย Cairns, George | Sliwa, Martyna.

เลขเรียกหนังสือ: 658.049 C136V ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Los Angeles ; London : Sage, 2008สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.049 C136V] (1).