ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 826 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. เคมีทั่วไปสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและพยาบาล / โสภณ เริงสำราญ ... [และคนอื่นๆ].

โดย โสภณ เริงสำราญ.

เลขเรียกหนังสือ: 540 ค745 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 ค745] (1), PYULIB-DW [Call number: 540 ค745] (2).

2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป = Basic sciences / สมรวดี ฟักผลงาม.

โดย สมรวดี ฟักผลงาม.

เลขเรียกหนังสือ: 500 ว587 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 500 ว587 2530] (3).

3. สนุกกับการทดลอง / อำนาจ เจริญศิลป์.

โดย อำนาจ เจริญศิลป์.

เลขเรียกหนังสือ: 507.24 อ686ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 507.24 อ686ส] (2).

4. บทบาทและผลงานบุคคลสำคัญของโลก : ประวัตินักวิทยาศาสตร์และนักประดิษฐ์คนแรกของโลก / สัมพันธ์ ก้องสมุทร.

โดย สัมพันธ์ ก้องสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 509.2 ส612บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 509.2 ส612บ] (1).

5. คณิตศาสตร์. เล่ม 1 / ทบวงมหาวิทยาลัย

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ท119ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ท119ค] (2), PYULIB-DW [Call number: 510 ท119ค] (2).

6. วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 / โดย กนกพจน์ อารีกุล ... [และคนอื่นๆ]

โดย กนกพจน์ อารีกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 500.2 ว587 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กราฟิคอาร์ต, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 500.2 ว587] (1), PYULIB-DW [Call number: 500.2 ว587] (3).

7. ไฟฟ้าเบื้องต้น. เล่ม 2 / ส่ง สุขดานนท์.

โดย ส่ง สุขดานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 537 ส131ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 537 ส131ฟ] (1).

8. ไฟฟ้าเบื้องต้น. เล่ม 1 / ส่ง สุขดานนท์, บรรณาธิการ.

โดย สุข สุขดานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 537 ฟ914 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 537 ฟ914 2525] (1).

9. พลังงานทดแทน = / อีกอน ลาร์เซน ;

โดย ลาร์เซน, อีกอน | วนาศรี สามนเสน.

เลขเรียกหนังสือ: 531.6 ล274พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 531.6 ล274พ] (1).

10. Biology : a journey into life / Karen Arms, Pamela S. Camp.

โดย Arms, Karen | Camp, Pamela S.

เลขเรียกหนังสือ: 574 A734B 1991 เลขเรียกหนังสือ: QH308.2 A734B 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia : Saunders College, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574 A734B 1991] (1), PYULIB-DW [Call number: QH308.2 A734B 1991] (1).

11. Biology! bringing science to life / John H. Postlethwait, Janet L. Hopson, Ruth C. Veres.

โดย Postlethwait, John H | Hopson, Janet L | Veres, Ruth C.

เลขเรียกหนังสือ: 574 P858B เลขเรียกหนังสือ: QH308.2 P858B 1991 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574 P858B] (1), PYULIB-DW [Call number: QH308.2 P858B 1991] (1).

12. The fascination of physics / Jacqueline D. Spears, Dean Zollman.

โดย Spears, Jacqueline D | Zollman, Dean.

เลขเรียกหนังสือ: 530 S741F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Menlo Park, Calif. : Benjamin / Commings, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 530 S741F] (1).

13. Horse teeth and heresy : learning to distinguish among science, pseudoscience and religion / Frank H. Wilbur.

โดย Wilbur, Frank H.

เลขเรียกหนังสือ: 501 W666H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Preliminary ed.ข้อมูลการพิมพ์: United States : Oral Roberts University, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 501 W666H] (1).

14. เคมี. เล่ม 1 / จัดทำโดย คณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สาขาเคมี ตามโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยของทบวงมหาวิทยาลัย.

โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

เลขเรียกหนังสือ: 540 ท119ค 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 ท119ค 2541] (1).

15. พันธุศาสตร์โมเลกุล = Molecular genetics / อำนวย จรด้วง.

โดย อำนวย จรด้วง.

เลขเรียกหนังสือ: 572.8 อ681พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ : ภาควิชาพันธุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์], 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 572.8 อ681พ] (1).

16. ลับสมองทดลองวิทย์ = Brain Boosers / โดย David Webster ; เรณู ชูความคิด, วารินทร์ สินสูงสุด, สุทัศน์ อุสาหะ.

โดย เว็บสเตอร์, เดวิด | เรณู ชูความคิด | วารินทร์ สินสูงสุด | สุทัศน์ อุสาหะ.

เลขเรียกหนังสือ: 507.24 ว916ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 507.24 ว916ล] (1).

17. Organic chemistry / Francis A. Carey

โดย Carey, Francis A.

เลขเรียกหนังสือ: 547 C273O 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547 C273O 1996] (1).

18. Chemistry and the living organism / Molly M. Bloomfield, Lawrence J. Stephens

โดย Bloomfield, Molly M | Stephens, Lawrence.

เลขเรียกหนังสือ: 540 B655C 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 B655C 1996] (1).

19. Biology : concepts & connections / Neil A. Campbell, Lawrence G. Mitchell, Jane B. Reece

โดย Campbell, Neil A | Mitchell, Lawrence G | Reece, Jane B.

เลขเรียกหนังสือ: 574 C189B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Redwood City, Calif. : The Benjamin / Cummings, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574 C189B] (1).

20. 23 นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก / วารินทร์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

โดย วารินทร์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

เลขเรียกหนังสือ: 925 ว483ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 925 ว483ย 2536] (2).