ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 3998 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Applewriter II made easy / Leah Freiwald.

โดย Freiwald, Leah.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 F866A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calf. : Osborne/McGraw-Hill, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 F866A] (1).

2. Instructor's manual to accompany Using Pascal : an Introduction to Computer Science I / David D. Riley.

โดย Riley, David D.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 R573I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass. : Boyd & Fraser, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 R573I] (1).

3. Microcontrollers in process and product control / A.A. Berk.

โดย Berk, A. A.

เลขเรียกหนังสือ: 670.427 B512M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N. Y. : McGraw-Hill, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 670.427 B512M] (1).

4. Computers and application software / Robert A. Szymanski ... [et al.]

โดย Szymanski, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 004 C738 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Columbus, Ohio : Merrill, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004 C738] (1).

5. The WordPerfect macro expert / by Neil J. Salkind.

โดย Salkind, Neil J.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5 S167W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : Dow Jones-Irwin, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5 S167W] (1).

6. The Internet business book / Jill H. Ellsworth, Matthew V. Ellsworth.

โดย Ellsworth, Jill H | Ellsworth, Matthew V.

เลขเรียกหนังสือ: 650.0285 E47I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley & Sons, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.0285 E47I] (1).

7. The Internet guide for new users / Daniel P. Dern.

โดย Dern, Daniel P.

เลขเรียกหนังสือ: 384.3 D436I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.3 D436I] (1).

8. Data structures, data abstraction : a contemporary introduction using C++ / Mitchell L. Model.

โดย Model, Mitchell L.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 M689D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 M689D] (2).

9. WordPerfect / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์สยามทองกิจ, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (1).

10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป] (1).

11. WordPerfect Office / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (2).

12. เรียนลัด Microsoft Word 2.0 ฉบับภาษาไทย สำหรับวินโดวส์ / โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์

โดย ฉัตรชัย สุมามาลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ฉ232ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิชิเนส พับลิเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ฉ232ร] (1).

13. การใช้เอ็กเซล = Excel for windows / สิทธิชัย ประสานวงศ์

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ส722ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [จัดจำหน่ายโดย] สิทธิชัย ประสานวงศ์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ส722ก] (3).

14. Microsoft Excel เวอร์ชัน 4 สำหรับวินโดวส์ = Microsoft Excel for Windows / เรียบเรียงโดย วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์.

โดย วิรัช วินิจวัฒนาวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ม964] (1).

15. การใช้งาน Microsoft Excel 4 สำหรับวินโดวส์ / วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์, อุดม จันทรสุข

โดย วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์ | อุดม จันทรสุข.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ว759ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ว759ก] (2).

16. Microsoft Word for Windows / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ม] (1).

17. เปิดโลกยูนิกซ์ / สมชาย นำประเสริฐชัย.

โดย สมชาย นำประเสริฐชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 ส239ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 ส239ป] (1).

18. รวมสุดยอดโปรแกรม. เล่ม 1, Microsoft Windows, Excel, Word / สิทธิชัย ประสานวงศ์.

โดย สิทธิชัย ประสานวงศ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ส722ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : Business Computer Centre, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ส722ร] (1).

19. เรียนลัด WordPerfect 6 สำหรับ DOS = Up & running with WordPerfect 6 for DOS / ของ Rita Belserene ; เรียบเรียงโดย ปิยมาศ โง้วมณี

โดย เบลซีเรน, ริต้า | ปิยมาศ โง้วมณี.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 บ824ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 บ824ร] (1).

20. รวมฟังก์ชัน Excel / ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย

โดย ณรงค์ชัย ปัญญานนทชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 005.54 ณ217ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อินฟอร์เมติก บิซิเนส พับลิเคชัน, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.54 ณ217ร] (2).