ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1989 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ตำราเภสัชวิทยา. เล่ม 1 / ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

โดย มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะเภสัชศาสตร์. ภาควิชาเภสัชวิทยา.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ม246ต 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV4 ม246ต 2528] (1).

2. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

3. ตำราเภสัชเวท พฤกษธาตุ : ไกลโคไซด์ / สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

โดย สรศักดิ์ เหลี่ยวไชยพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.30 ส342ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.30 ส342ต] (2).

4. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ / จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์แพร่พิทยา และคณะแพทย์แห่งวชิรสาร

โดย สำนักพิมพ์แพร่พิทยา. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ส691พ 2514 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ใหม่แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2514สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ส691พ 2514] (1).

5. เครื่องสำอางเพื่อความสะอาด = Cleansing cosmetics / พิมพร ลีลาพรพิสิฐ

โดย พิมพร ลีลาพรพิสิฐ.

เลขเรียกหนังสือ: WA744 พ718ค 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WA744 พ718ค 2532] (2).

6. พจนานุกรมศัพท์แพทย์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: W13 ร419พ 2523 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2523สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: W13 ร419พ 2523] (1).

7. พจนานุกรมสมุนไพรไทย / วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

โดย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ว579พ (อ.) เลขเรียกหนังสือ: QV767 ว579พ 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ว579พ] (1), [Call number: QV767 ว579พ 2531] (1).

8. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

9. เทคโนโลยีไลโปโซม / อรัญญา มโนสร้อย.

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU93 อ388ท 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไอเดีย สแควร์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU93 อ388ท 2538] (2).

10. ไลโปโซม : ทฤษฎี วิทยาการใหม่ การใช้ทางยาและเครื่องสำอาง = Liposomes : theories, new technologies applications in medicines and cosmetics / อรัญญา มโนสร้อย

โดย อรัญญา มโนสร้อย.

เลขเรียกหนังสือ: QU63 อ388ล 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : หน่วยผลิตเอกสารวิชาการและตำรา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU63 อ388ล 2535] (1).

11. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

12. การแพทย์แผนไทย : การแพทย์แบบองค์รวม / ผู้รวบรวมเรียบเรียง, เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ

โดย เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WB537 พ887ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: WB537 พ887ก 2539] (1). Special Status (1).

13. การศึกษาพฤกษเคมีของผักกาดน้ำ = A phytochemical study of Plantago major, Linn. / โดย สุวรรณา เวชอภิกุล.

โดย สุวรรณา เวชอภิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ส873ก 2535 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ส873ก 2535] (1).

14. ชีวเคมีของวิตามิน / บรรณาธิการ, สมทรง เลขะกุล

โดย สมทรง เลขะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QU160 ช579 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศุภวนิชการพิมพ์, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU160 ช579 2543] (2).

15. ฤทธิ์ต้านจุลชีพของรากหญ้าแฝก = Vetiveria zizanoides, Nash / โดย เกษร นันทจิต และคณะ.

โดย เกษร นันทจิต | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะเภสัชศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ก814ฤ 2541 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ก814ฤ 2541] (1).

16. พูดจาภาษายา. เล่ม 1 / สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ส846พ 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ส846พ 2544] (2).

17. การวิเคราะห์เชิงฟลูออโรเมตรี = Fluorometric analysis / ลาวัลย์ ศรีพงษ์

โดย ลาวัลย์ ศรีพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: QV25 ล285ก 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: นครปฐม : ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV25 ล285ก 2544] (1).

18. The Merck index : an encyclopedia of chemicals, drugs, and biologicals / editorial staff, Maryadele J. O'Neil ... [et al.]

โดย O'Neil, Maryadele J.

เลขเรียกหนังสือ: QV772 M555 2001 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 13th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Whitehouse Station, N.J. : Merck & Co., 2001สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: QV772 M555 2001] (1).

19. รายงานการวิจัยเรื่อง การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS = Usage of medicinal plants in HIV-infected and AIDS patients / โดย ประคิณ สุจฉายา ... [และคนอื่นๆ].

โดย ประคิณ สุจฉายา.

เลขเรียกหนังสือ: PHAR ป199ร 2543 (ว.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543ชื่อเรื่องอื่น: การใช้สมุนไพรของผู้ป่วย HIV และ AIDS.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: PHAR ป199ร 2543] (1).

20. คู่มือปฏิบัติการชีวเคมี / โดย อริสา อิ่มสำราญ ... [และคนอื่นๆ]

โดย อริสา อิ่มสำราญ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี.

เลขเรียกหนังสือ: QU25 ค695 2545 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QU25 ค695 2545] (1).