ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2069 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Economics of social issues / Ansel M. Sharp, Charles A. Register, Richard H. Leftwich.

โดย Sharp, Ansel Miree | Register, Charles A | Leftwich, Richard H.

เลขเรียกหนังสือ: 330 S531E 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Homewood, Ill. : BPI/IRWIN, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 S531E 1988] (2).

2. ประวัติการค้าไทย / ขุนวิจิตรมาตรา.

โดย วิจิตรมาตรา, ขุน.

เลขเรียกหนังสือ: 380.09 ว525ป 2516 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2516สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 380.09 ว525ป 2516] (1).

3. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป : เศรษฐกิจสองระบบ / เจตน์ เจริญโท.

โดย เจตน์ เจริญโท.

เลขเรียกหนังสือ: 330 จ695ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 จ695ศ] (2).

4. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคม / โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ... [และคนอื่นๆ].

โดย ฉัตรทิพย์ นาถสุภา.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ป373 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ป373] (3).

5. สรุปภาวะเศรษฐกิจปี 2532 : อนาคตของไทยกับศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งใหม่ในภูมิภาคเอเชีย / ฐานเศรษฐกิจ.

โดย ฐานเศรษฐกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ฐ199ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ฐานเศรษฐกิจ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ฐ199ส] (1).

6. ทหารไทย--ทำอะไรกับเศรษฐกิจ (ช่วง 2490-2523) / สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

โดย สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9593 ส293ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคม, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส293ท] (1).

7. เศรษฐกิจสุวรรณภูมิ. เล่ม 1 / ศิริพรรณ กิติประวัติ.

โดย ศิริพรรณ กิติประวัติ | ธนาคารกรุงเทพ. ส่วนวารสารเศรษฐกิจ.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9594 ศ464ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ส่วนวารสารเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9594 ศ464ศ] (1).

8. หลักเศรษฐศาสตร์ / อัมพร วิจิตรพันธ์.

โดย อัมพร วิจิตรพันธ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330 อ555ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 อ555ห] (2).

9. การก่อตั้งประชาคมยุโรป / อรณี นวลสุวรรณ์.

โดย อรณี นวลสุวรรณ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.06 อ322ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.06 อ322ก] (3).

10. เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

โดย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.9 ม246ศ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9 ม246ศ 2528] (1).

11. ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุโรป / วรวุฒิ หิรัญรักษ์.

โดย วรวุฒิ หิรัญรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.94 ว285ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2520สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.94 ว285ป] (1).

12. World development report 1994. Infrastructure for development

โดย World Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 W927 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Oxford University Press, c1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9 W927 1994] (1).

13. World development report 1992. Development and the environment

โดย World Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 W927 1992 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1992สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9 W927 1992] (1).

14. The fourth national economic and social development plan (1977-1981) / National Economic and Social Development Board, Thailand

โดย Thailand. National Economic and Social Development Board.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 T364F (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : National Economic and Social Development Board, [1978?]ชื่อเรื่องอื่น: National economic and social development plan (1977-1981).สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9593 T364F] (1).

15. The sixth national economic and social development plan (1987-1991) / National Economic and Social Development Board, Thailand

โดย Thailand. National Economic and Social Development Board.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9593 T364S (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : National Economic and Social Development Board, [1987?]ชื่อเรื่องอื่น: National economic and social development plan (1987-1991).สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9593 T364S] (1).

16. World development report 1980.

โดย World Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 W927 1980 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1980สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9 W927 1980] (1).

17. World development report 1981.

โดย World Bank.

เลขเรียกหนังสือ: 338.9 W927 1981 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Oxford University Press, c1981สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.9 W927 1981] (1).

18. เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น = Introduction to economics / ผู้เรียบเรียง, ทับทิม วงศ์ประยูร ... [และคนอื่นๆ].

โดย ทับทิม วงศ์ประยูร.

เลขเรียกหนังสือ: 330 ศ871 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วี. เจ. พริ้นติ้ง, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ศ871 2538] (2).

19. The worldly philosophers : the lives, times and ideas of the great economic thinkers / Robert L. Heilbroner.

โดย Heilbroner, Robert L.

เลขเรียกหนังสือ: 330 H466W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Simon and Schuster, 1969, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 H466W] (1).

20. คำย่อ คำศัพท์ทางเศรษฐกิจ / กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์

โดย กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

เลขเรียกหนังสือ: 330.03 ก169ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : กรม, 2540-สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 330.03 ก169ค] (2).