ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2317 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ธรรมะจากสวนโมกข์

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ธ363 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ธ363] (1).

2. พุทธดำรัส

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ831 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สารสาร โปรดั๊คชั่น, [2540?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ831] (1).

3. สุจริตธรรม : ธรรมะของพระผู้ให้สุขและผู้เสวยสุขที่แท้จริง

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 ส749 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ส749] (1).

4. Existentialism / John Macquarrie.

โดย Macquarrie, John.

เลขเรียกหนังสือ: 142.78 M173E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Middlesex, England : Penguin, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 142.78 M173E] (1).

5. ธรรมะจากดวงวิญญาณบริสุทธิ์ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการธรรมไมตรี, 2536สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. คู่มือการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ในแนวสติปัฏฐาน 4

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 ท244ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3422 ท244ค] (1).

7. Buddhism / Christmas Humphreys.

โดย Humphreys, Christmas.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 H927B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harmondsworth : Penguin Books, 1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.3 H927B] (1).

8. Islam / Alfred Guillaume.

โดย Guillaume, Alfred.

เลขเรียกหนังสือ: 297 G957I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Edinburgh : R & R Clark, c1954สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 297 G957I] (1).

9. The Buddha's socio-political ideas / Phramaha Chanya Khongchinda

โดย Chanya, Phra Maha.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 C459B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New Delhi : Navrang, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 C459B] (2).

10. สามวาทะว่าด้วยบทบาทคณะสงฆ์ในสังคมปัจจุบัน สีกากับผ้าเหลือง และพรหมจรรย์ในสังคมบริโภค กับทางออกของคณะสงฆ์ไทย / โดย ส. ศิวรักษ์

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 ส113ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กลุ่มวรรณกรรมพิราบเหลือง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 ส113ส] (1).

11. Siam mapped : a history of the geo-body of a nation / Thongchai Winichakul.

โดย Thongchai Winichakul.

เลขเรียกหนังสือ: 911.593 T486S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Silkworm Books, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 911.593 T486S] (3).

12. Mythology / by Edith Hamilton ; illustrated by Steels Savage.

โดย Hamilton, Edith | Savage, Steele.

เลขเรียกหนังสือ: 200.4 H217M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : A Mentor book, c1942สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 200.4 H217M] (2).

13. Dhammic socialism / Bhikkhu Buddhadasa.

โดย Buddhadasa, Bhikkhu.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3442 B927D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Bangkok : Thai Inter-Religious Commission for Development, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3442 B927D] (2).

14. Classical mythology / by Mark P.O. Morford and Robert J. Lenardon.

โดย Morford, Mark P. O | Lenardon, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 292 M846C 1977 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Longman, c1977สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 292 M846C 1977] (2), PYULIB-DW [Call number: 292 M846C 1977] (1).

15. คัมภีร์ทางสายกลางของขงจื้อ / ศักดิ์รวี, แปลและเรียบเรียง

โดย ศักดิ์รวี.

เลขเรียกหนังสือ: 181.112 ค261 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ประดู่ลาย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 181.112 ค261] (2).

16. ข้อคิดท่านพุทธทาส (จากวรรณกรรมคำนำ) / ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร, เรียบเรียง

โดย ไพโรจน์ อยู่มณเฑียร.

เลขเรียกหนังสือ: 294.342 พ993ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สร้อยทอง, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.342 พ993ข] (2).

17. ชีวิตและงานของปราชญ์ / เรียบเรียงโดย พิชญ์ มกรพันธ์

โดย พิชญ์ มกรพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 921 ช583 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : พี. เอส. กรุ๊ฟ, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 921 ช583] (2).

18. ปัญญา : จุดกำเนิดและกระบวนการพัฒนาทางปัญญาของมนุษยชาติ / สมัคร บุราวาศ

โดย สมัคร บุราวาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 128.3 ส291ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 128.3 ส291ป] (3).

19. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ 2537] (1).

20. จริยธรรมทางเพศในสังคมพุทธ / ส. ศิวรักษ์, อภิปรายร่วมกับบุคคลอื่นๆ

โดย ส. ศิวรักษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 294.337835 ส113จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : สถาบันสันติประชาธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337835 ส113จ] (2).