ผลการค้นหาของคุณมี 12758 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A survey of Old Testament introduction / by JR. Gleason L. Archer.

โดย Archer, Gleason L.

เลขเรียกหนังสือ: 221.61 A671S ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Chicago : Moody Press, 1985, c1974สามารถยืมได้: No items available

2. The Worshipbook : service

เลขเรียกหนังสือ: 264.05 W931 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Philadelphia, Pa. : The Westminster Press, c1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264.05 W931] (1).

3. The malaysian chinese : towards national unity

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: MCA, 1982สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

4. To all the brethren / Bruce C. Johanson

โดย Johanson, Bruce C.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Almqvist & Wiksell International, c1987สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

5. Tenrikyo : the path to joyousness

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: tenrikyo Overseas Mission Department, c1998สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

6. Tenrikyo-christian dialogue /

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Tenri University Press, c1999สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. Myth in the new testament / Ian Henderson

โดย Henderson, Ian.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : SCM Press, 1963สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

8. The mission / Introduction by Gordon B. Hinckley

โดย Hinckley, Gordon B.

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Warner Books, c1995สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

9. Family home evening : resource book

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, 1997, c1983สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

10. Seng-si : hu sin seng-si I

ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [s.l. : s.n., 1964?]สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

11. Prayer / Abhishiktananda.

โดย Abhishiktananda.

เลขเรียกหนังสือ: 248.32 A147P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Delhi : I.S.P.C.K., 1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 248.32 A147P] (1).

12. Teaching the Christian faith.

เลขเรียกหนังสือ: 268 T249 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Institute of Christian Education, 1948สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 268 T249] (1).

13. Who? : Spanish-speaking Americans in the U.S.A.

เลขเรียกหนังสือ: 266.0098 W628 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Friendship Press, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.0098 W628] (1).

14. The new English Bible : new testament.

เลขเรียกหนังสือ: 220.52 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.52 N532] (1).

15. Worship / Evelyn Underhill.

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 264 U66W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Harper & Brothers, 1937สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264 U66W] (1).

16. Worship / Evelyn Underhill.

โดย Underhill, Evelyn.

เลขเรียกหนังสือ: 264 U66W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Collins, c1936สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 264 U66W] (1).

17.

โดย Wit and wisdom of good pope John / translated by Salvator Attanasio | Attanasio, Salvator.

เลขเรียกหนังสือ: 262.13 W819 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: New York : P. J. Kenedy & Sons,ข้อมูลการพิมพ์: 192 p. สามารถยืมได้: No items available

18. Christian progress in China.

เลขเรียกหนังสือ: 266.00951 C555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Knight, Printer, [1900?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 266.00951 C555] (1).

19. The Bible in basic English.

เลขเรียกหนังสือ: 220.5208 B582 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge at the University Press, 1949สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 220.5208 B582] (1).

20. The new English Bible : the Apocrypha.

เลขเรียกหนังสือ: 229.05206 N532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Oxford University Press, 1970สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 229.05206 N532] (1).