ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1616 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Vietnamese studies. No. 22

เลขเรียกหนังสือ: 495.922 V666 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hanoi : Xunhasaba [distributor], 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.922 V666] (1).

2. The ethnographic interview / James P. Spradley

โดย Spradley, James P.

เลขเรียกหนังสือ: 305.8 S766E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Holt, Rinehart and Winston, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 S766E] (2).

3. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 2, Languages of Northern areas / Peter C. Backstrom, Carla F. Radloff

โดย Backstrom, Peter C | Radloff, Carla F | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

4. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 4, Pashto, Waneci, Ormuri / Daniel G. Hallberg

โดย Hallberg, Daniel G | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

5. Sociolinguistic survey of Northern Pakistan. Vol. 5, Languages of Chitral / Kendall D. Decker

โดย Decker, Kendall D | National Institute of Pakistan Studies | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 306.44095491 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Islamabad, Pakistan : High Wycombe, England : National Institute of Pakistan Studies ; Summer Institute of Linguistics, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44095491 S678] (1).

6. Linguistics theory and grammatical description / edited by Flip G. Droste, John E. Joseph.

โดย Droste, Flip G | Joseph, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L755 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L755] (1).

7. Becoming bilingual : a guide to language learning / Donald N. Larson, William A. Smalley

โดย Larson, Donald N | Smalley, William Allen.

เลขเรียกหนังสือ: 407 L334B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Lanham, Md. : University Press of America, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 407 L334B] (2).

8. Morphology : a study of the relation between meaning and form / Joan L. Bybee.

โดย Bybee, Joan L.

เลขเรียกหนังสือ: 415 B993M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 B993M] (1).

9. The modern Western Kayah Li - English lexicon

โดย Karenni Literature Department (Burma).

เลขเรียกหนังสือ: 495 M689 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Trial ed.ข้อมูลการพิมพ์: [Burma?] : Karenni Literature Department, 1994สารสนเทศออนไลน์: content สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495 M689] (2).

10. English for specific purposes : a learning-centred approach / Tom Hutchinson and Alan Waters

โดย Hutchinson, Tom | Waters, Alan.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 H978E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 H978E] (2).

11. Categories and case : the sentence structure of Korean / William O'Grady.

โดย O'Grady, William.

เลขเรียกหนังสือ: 495.75 O34C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.75 O34C] (1).

12. Componential analysis of Lushai phonology / Alfons Weidert.

โดย Weidert, Alfons.

เลขเรียกหนังสือ: 495.4 W417C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins B.V., 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.4 W417C] (1).

13. The history of lexicography : papers from the dictionary research centre seminar at Exeter, March 1986 / edited by R.R.K. Hartmann.

โดย Hartmann, R. R. K.

เลขเรียกหนังสือ: 413.028 H673 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 413.028 H673] (1).

14. Language typology 1985 : papers from the Linguistic Typology Symposium, Moscow, 9-13 December 1985 / edited by Winfred P. Lehmann.

เลขเรียกหนังสือ: 410.12 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 410.12 L287] (1).

15. Language typology 1987 : systematic balance in language : papers from the Linguistic Typology Symposium, Berkeley, 1-3 December 1987 / edited by Winfred P. Lehmann.

โดย Lehmann, Winfred Philipp.

เลขเรียกหนังสือ: 415 L287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 L287] (1).

16. A life for langauge : a biographical memoir of Leonard Bloomfield / Robert A. Hall, Jr.

โดย Hall, Robert Anderson.

เลขเรียกหนังสือ: 924 H176L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 924 H176L] (1).

17. Linguistics and pseudo-linguistics : selected essays, 1965-1985 / Robert A. Hall, Jr.

โดย Hall, Robert Anderson.

เลขเรียกหนังสือ: 415 H178L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 H178L] (1).

18. Psycholinguistics : psychology, linguistics, and the study of natural language / Joseph F. Kess.

โดย Kess, Joseph F.

เลขเรียกหนังสือ: 401.9 K42P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1992สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 401.9 K42P] (1).

19. Voice quality : a classified research bibliography / John Laver.

โดย Laver, John.

เลขเรียกหนังสือ: 016.414 L399V (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam : John Benjamins, 1979สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 016.414 L399V] (1).

20. The LACUS forum 1977 / edited by Michel Paradis

โดย Paradis, Michel | Linguistic Association of Canada and the United States.

เลขเรียกหนังสือ: 410 L151 1977 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 1st ed.ข้อมูลการพิมพ์: Columbia, S.C. : Hornbeam Press, c1978สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 410 L151 1977] (1).