ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 441 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. The natural approach : language acquisition in the classroom / Stephen D. Krashen, Tracy D. Terrell.

โดย Krashen, Stephen D | Terrell, Tracy D.

เลขเรียกหนังสือ: 418.071 K89N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Phoenix ELT, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.071 K89N] (1).

2. Syntax : a functional-typological introduction. Volume 1 / T. Givon.

โดย Givon, T.

เลขเรียกหนังสือ: 415 G539S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 G539S] (2).

3. Foreign and second language learning / William T. Littlewood.

โดย Littlewood, William T.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 L781F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 L781F] (2).

4. Teaching English as a second language : techniques and procedures / Christina Bratt Paulston, Mary Newton Bruder.

โดย Paulston, Christina Bratt | Bruder, Mary Newton.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 P332T ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge, Mass. : Winthrop, 1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 P332T] (3).

5. A cognitive approach to language learning / Peter Skehan

โดย Skehan, Peter.

เลขเรียกหนังสือ: 418.007 S627C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1998สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.007 S627C] (2).

6. SLA research and language teaching / Rod Ellis

โดย Ellis, Rod.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 E47S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1997ชื่อเรื่องอื่น: Second language acquistion research and language teaching.สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 E47S] (2).

7. Second language research methods / Herbert W. Seliger, Elana Shohamy

โดย Seliger, Herbert W | Shohamy, Elana.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0072 S465S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0072 S465S] (2).

8. Classroom language / Sagrario Salaberri

โดย Salaberri, Sagrario.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 S159C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 S159C] (1).

9. A proposed supplementary speaking skill material for college English intensive reading for the first-year undergraduates of Arts and Sciences at Guizhou University of Technology, Guizhou, China / Tian Xiao Mei.

โดย Tian, Xiao Mei | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 T551P (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 T551P] (1).

10. A study of first-year students' writing using a genre-based approach at Yunnan Institute for Nationalities, Yunnan, China / by Ma Ling.

โดย Ma, Ling | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34951 M111S (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.34951 M111S] (1).

11. Designing a business English course for third-year English majors at Guangxi University for Nationals, Guangxi Province, China / by Li Ying.

โดย Li, Ying | Payap University. Department of Teaching English as a Foreign Language.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 L693D (TH.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: 2000หมายเหตุ: Thesis (M.A. (TEFL))--Payap University, 2000. สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | ABSTRACT | CONTENTS | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | BIBLIOGRAPHY | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.007 L693D] (1).

12. Teaching English as a second or foreign language / Marianne Celce-Murcia, editor.

โดย Celce-Murcia, Marianne.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 T252 2001 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Boston, Mass : Heinle & Heinle, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 T252 2001] (1).

13. Approaches and methods in language teaching / Jack C. Richards and Theodore S. Rodgers.

โดย Richards, Jack C | Rodgers, Theodore Stephen.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 R516A 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 R516A 2002] (1).

14. A framework for task-based learning / Jane Willis

โดย Willis, Jane.

เลขเรียกหนังสือ: 420.7409 W734F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, Essex : Longman, 2000, c1996สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.7409 W734F] (1).

15. Longman grammar of spoken and written English / Douglas Biber ... [et al.]

โดย Biber, Douglas.

เลขเรียกหนังสือ: 428.2 L856 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Harlow, England : Longman, 2000, c1999สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.2 L856] (1).

16. The Cambridge guide to teaching English to speakers of other languages / editde by Ronald Carter and David Nunan

โดย Carter, Ronald | Nunan, David.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 C178 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 C178] (1).

17. Learner English : a teacher's guide to interference and other problems / Michael Swan and Bernard Smith

โดย Swan, Michael | Smith, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S972L 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S972L 2002] (1).

18. Planning lessons and courses : designing sequences of work for the language classroom / Tessa Woodward

โดย Woodward, Tessa.

เลขเรียกหนังสือ: 418.0071 W912P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.0071 W912P] (1).

19. Issues in applied linguistics / Michael McCarthy

โดย McCarthy, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 418.005 M123I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 418.005 M123I] (1).

20. Teaching collocation : further developments in the lexical approach / editor, Michael Lewis.

โดย Lewis, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.007 T253 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Hove, England : Language Teaching Publications, 2001, c2000สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.007 T253] (1).