ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 403 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ความทรงจำของสมเด็จนโรดมสีหนุ : ผู้นำของโลกที่ข้าพเจ้ารู้จัก = / โดย สมเด็จนโรดมสีหนุ กับ เบอร์นาร์ด กริสเชอร์ ;

โดย นโรดมสีหนุ, สมเด็จ | กริสเชอร์, เบอร์นาร์ด | สว่าง วงศ์พัวพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 923.2 น269ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.2 น269ค] (4).

2. การเขียนสำหรับสื่อการสื่อสาร = / เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

โดย เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 808.066 ส941ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.066 ส941ก 2534] (5).

3. ภาษาไทยขั้นต้น

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 ภ484 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 ภ484] (1).

4. อ่านเขียนภาษาไทย / โฆษา อารียา

โดย โฆษา อารียา.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91824 ฆ852อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : จัดจำหน่ายโดยดวงกมลสมัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.91824 ฆ852อ] (1).

5. โรงไฟฟ้านรก = The China syndrome / เบอร์ตัน โวห์ล, เขียน ; นวมิตร, แปล.

โดย โวห์ล, เบอร์ตัน | นวมิตร.

เลขเรียกหนังสือ: P. ว963ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ว963ร] (2).

6. ตรึงไว้ในดวงจิต : บทกวีสร้างสรรค์สังคม. เล่ม 6 / สีแพร โกไสยเศรษฐ์, ผู้ประพันธ์

โดย สีแพร โกไสยเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 895.911 ส733ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ดวงกมล สยามสแควร์ [ผู้จัดจำหน่าย], 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส733ต] (2).

7. อธิบายศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับนักเรียน-นักศึกษา / โดย สุทิน สัมปัตตะวนิช

โดย สุทิน สัมปัตตะวนิช.

เลขเรียกหนังสือ: 503 ส779อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 503 ส779อ] (2).

8. ไมโครคอมพิวเตอร์กับงานออฟฟิศออโตเมชัน = / โดย ทักษิณา สวนานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ทักษิณา สวนานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 ม964 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 ม964] (3).

9. พจนานุกรมดวงกมล ฝรั่งเศส-ไทย ฉบับ Francais langue etrangere dictionnaire Francais-Thailandais / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์, ผู้รวบรวม

เลขเรียกหนังสือ: 443.9591 พ174 2535 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4 (ฉบับใหญ่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 443.9591 พ174 2535] (1).

10. การเขียนชุดคำสั่งภาษา C / โดย มัณฑนา ปราการสมุทร

โดย มัณฑนา ปราการสมุทร.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 ม335ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 ม335ก 2534] (2).

11. WordPerfect Office / โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล

โดย กิตติ ภักดีวัฒนะกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 005.52 ก672ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.52 ก672ว] (2).

12. รวมเรื่องสั้นรัสเซีย ก่อนปฏิวัติถึงปัจจุบัน ความรื่นรมย์ครั้งสุดท้าย / สุชาติ สวัสดิ์ศรี, แปล.

โดย สุชาติ สวัสดิ์ศรี.

เลขเรียกหนังสือ: P. ร157 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ร157 2536] (1).

13. แรงโลกีย์ = Desire under the elms / ยูจีน โอ'นีล, ผู้ประพันธ์ ; นพมาส ศิริกายะ, ผู้แปล.

โดย โอ'นีล, ยูจีน | นพมาส ศิริกายะ.

เลขเรียกหนังสือ: P. อ974ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. อ974ร] (2).

14. แม่สาลู / ศรีดาวเรือง.

โดย ศรีดาวเรือง.

เลขเรียกหนังสือ: P. ศ189ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ศ189ม] (1).

15. ไวยากรณ์ฝรั่งเศส : ฉบับดวงกมล = / สว่าง วงศ์พัวพันธุ์

โดย สว่าง วงศ์พัวพันธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 445 ส419ว 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 445 ส419ว 2535] (2).

16. ศัพท์เทคโนโลยีทางการศึกษา = Educational technology vocabulary / สุรชัย-เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต

โดย สุรชัย สิกขาบัณฑิต | เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต.

เลขเรียกหนังสือ: 371.3078 ส847ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 371.3078 ส847ศ] (4).

17. คือความขลาดเขลา : เรื่องร้ายในคืนหนาว / ฟีโอดอร์ ดอสโตเยฟสกี้.

โดย ดอสโตเยฟกี้, ฟีโอดอร์ | ร. จันเสน.

เลขเรียกหนังสือ: P. ด289ค 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมลวรรณกรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ด289ค 2536] (2), PYULIB-DW [Call number: P. ด289ค 2536] (1).

18. ภาษาธุรกิจ : การโต้ตอบทางจดหมาย ไทย-อังกฤษ

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 ภ484 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 ภ484 2535] (3).

19. จิตวิทยาเพื่อการชนะใจคน = / เดอะบอสส์

โดย เดอะบอสส์.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 ด719จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 ด719จ] (1).

20. วัฒนธรรมเผ่าพันธุ์มนุษย์ / บุญยงค์ เกศเทศ

โดย บุญยงค์ เกศเทศ.

เลขเรียกหนังสือ: 301 บ532ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ดวงกมลสมัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 บ532ว] (3).