ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 652 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กลยุทธ์การค้าของชาวจีนโพ้นทะเล / มัตสุโมโต คาสุโอะ, เขียน ;

โดย คาสุโอะ, มัตสุโมโต | ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ค349ก 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ค349ก 2533] (2).

2. รูดซิปสมอง : มองการบริหารแบบ YKK = / ทาดาโอะ โยชิดะ, เขียน ;

โดย โยชิดะ, ทาดาโอะ | สมเกียรติ เจริญสุริยฉัตร.

เลขเรียกหนังสือ: 650.1 ย799ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ย799ร] (2).

3. 36 กลยุทธ์ : กลวิธีรับมือกับภาวการณ์คับขัน / ไพบูลย์ จินตกุล, เรียบเรียง ;

โดย ไพบูลย์ จินตกุล | ทองแถม นาถจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 พ978ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 พ978ส] (2).

4. พิชัยยุทธ์ พิชิตศึก : บทเรียนสำหรับนักบริหาร / ซาวาฟู อาเบะ, เขียน ;

โดย อาเบะ, ซาวาฟู | ธนพร | ทองแถม นาถจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 อ629พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 อ629พ] (2).

5. จิ๋วแต่แจ๋ว : ทิศทางที่แท้จริงของธุรกิจ / ทานาเบะ โชอิชิ, เขียน ;

โดย โชอิชิ, ทานาเบะ | วิฑิต วัณนาวิบูล.

เลขเรียกหนังสือ: 658 ช839จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ช839จ] (2).

6. ราโมนารักแม่--ของแน่ๆอยู่แล้วค่ะ = Ramona and her mother / บีเวอร์ลี เคลียรี, เขียน ; ปานตา, แปลและเรียบเรียง.

โดย เคลียรี่, เบเวอร์ลี่ | ปานตา.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ค774ร 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ค774ร 2533] (1).

7. ครีบหัก / ประภัสสร เสวิกุล.

โดย ประภัสสร เสวิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: P. ป338ค 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป338ค 2534] (1).

8. ช่อปาริชาติ / ประภัสสร เสวิกุล.

โดย ประภัสสร เสวิกุล.

เลขเรียกหนังสือ: P. ป338ช 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ป338ช 2534] (1).

9. พันธะหัวใจ / รัตนะ ยาวะประภาษ, เขียน.

โดย รัตนะ ยาวะประภาษ.

เลขเรียกหนังสือ: P. ร374พ 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ร374พ 2534] (1).

10. ดาวตก ผีเสื้อ กระบี่ / โก้วเล้ง, ประพันธ์ ; น. นพรัตน์, พากย์ไทย.

โดย โก้วเล้ง | น. นพรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: น. ก947ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ก947ด] (2).

11. ต้นไม้เมื่อยเป็น = The tree that sat down / บีเวอร์ลี นิคอลส์, เขียน ; สุธัชริน, แปลและเรียบเรียง.

โดย นิคอลส์, บีเวอร์ลี | สุธัชริน.

เลขเรียกหนังสือ: ย. น554ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. น554ต] (1).

12. ปล่อยวางอย่างเซน / ละเอียด ศิลาน้อย, รวบรวมและเรียบเรียง

โดย ละเอียด ศิลาน้อย.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3927 ล216ป 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3927 ล216ป 2534] (1).

13. สนุกกับการจัดดอกไม้ = The five-minute flower arranger / เจน นิวดิก, เขียน ; ขวัญญดา, แปลและเรียบเรียง

โดย นิวดิก, เจน | ขวัญญดา.

เลขเรียกหนังสือ: 745.92 น672ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 745.92 น672ส] (1).

14. ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่น / เขียนโดย ตาเกยิโร โทมีต้า ;

โดย โทมีต้า, ตาเกยิโร | ปรียา อิงคาภิรมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.65 ท839ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ฉบับแก้ไขปรับปรุงครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.65 ท839ว] (3).

15. พิชัยสงครามอู๋ฉี่ : ศาสตร์แห่งผู้นำ / อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปลและวิจารณ์ ;

โดย อดุลย์ รัตนมั่นเกษม | ทองแถม นาถจำนง.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 พ643 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 พ643] (2).

16. พิเคราะห์คึกฤทธิ์ พินิจสี่แผ่นดิน / บรรณาธิกรโดย สุวิทย์ ว่องวีระ

โดย สุวิทย์ ว่องวีระ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.91309 พ631 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91309 พ631] (2).

17. เฉี่ยวและเฉียบ เนี้ยบอย่างสาวออฟฟิศ / จินตนา บุญบงการ, เขียน

โดย จินตนา บุญบงการ.

เลขเรียกหนังสือ: 158.1 จ482ฉ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.1 จ482ฉ] (2).

18. ภูมิปัญญาตะวันออก. เล่ม 1, คัมภีร์การใช้คน / เฝิงเมิ่งหลง, เขียน ;

โดย เฝิงเมิ่งหลง | อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ฝ221ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ฝ221ภ] (2).

19. หัวหน้างานที่ดี : ฉบับภาพจำลอง / หลงเจิ้นอี, เรื่อง ;

โดย หลงเจิ้นอี | ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ห312ห 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ห312ห 2533] (2).

20. หัวหน้างานที่ดี. ภาค 2, วิธีแก้ปัญหาพนักงานระดับล่าง / หลงเจิ้นจี, เรื่อง ;

โดย หลงเจิ้นจี | ธีรลักษณ์ ธาวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ห312ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า (1988), 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ห312ห] (2).