ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 110 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Football / โดย ชาญวิทย์ ผลชีวิน

โดย ชาญวิทย์ ผลชีวิน.

เลขเรียกหนังสือ: 796.33 ช495ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796.33 ช495ฟ] (3).

2. ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ / แสงชัย สุนทรวัฒน์

โดย แสงชัย สุนทรวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส958ฟ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย สกายบุ๊กส์, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ส958ฟ 2536] (4).

3. การเขียนโปรแกรมโครงสร้างภาษาเบสิกด้วย Qbasic / โดย นภัทร วัจนเทพินทร์

โดย นภัทร วัจนเทพินทร์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 น195ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 น195ก] (2).

4. การวิเคราะห์ระบบ COMPUTER = / โดย ประจักษ์ เฉิดโฉม, ศิษฎ์ วงษ์กมลเศรษฐ์

โดย ประจักษ์ เฉิดโฉม | ศิษฎ์ วงษ์กมลเศรษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 003.3 ป222ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 003.3 ป222ก] (4).

5. เพื่อนรถ-เพื่อนเดินทาง. เล่ม 1 / โดย พงษ์วุฒิ สิทธิผล

โดย พงษ์วุฒิ สิทธิพล.

เลขเรียกหนังสือ: 629.28 พ162พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.28 พ162พ] (1).

6. วิเทศสัมพันธ์ 3 / จัดทำโดย อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน Opinion.

โดย สถาบัน opinion.

เลขเรียกหนังสือ: 420.76 ส181ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บริษัทสกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 420.76 ส181ว] (1).

7. แบดมินตัน = / โดย ธนะรัตน์ หงส์เจริญ.

โดย ธนะรันต์ หงส์เจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 796.345 ธ162บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796.345 ธ162บ] (1).

8. งานปั้นเซรามิค / สุรเกียรติ ยอดวิเศษ, อัมพรธิดา ยอดวิเศษ.

โดย สุรเกียรติ ยอดวิเศษ | อัมพรธิดา ยอดวิเศษ.

เลขเรียกหนังสือ: 731.2 ส846ง ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 731.2 ส846ง] (2).

9. ตะกร้อ = / บริษัท สกายบุ๊กส์ จำกัด.

โดย บริษัทสกายบุ๊กส์.

เลขเรียกหนังสือ: 796 บ226ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796 บ226ต] (1).

10. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

11. คู่มือเตรียมสอบ ฉบับสมบูรณ์ ปริญญาโทนิติศาสตร์มหาบัณฑิต / โดย พัฒนะ เรือนใจดี.

โดย พัฒนะ เรือนใจดี.

เลขเรียกหนังสือ: 340 พ531ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 340 พ531ค] (1).

12. กรีฑา : รวมกฎ กติกา และพื้นฐานการเล่น = Athletics / โดย รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.

โดย รังสฤษฏิ์ บุญชลอ.

เลขเรียกหนังสือ: 796 ร315ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : บริษัท สกายบุ๊กส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796 ร315ก] (2).

13. ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ / แสงชัย สุนทรวัฒน์.

โดย แสงชัย สุนทรวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ส958ฟ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ส958ฟ] (4).

14. ระบบสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์ / โดย สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล.

โดย สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 384.648 ส866ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.648 ส866ร] (2).

15. ไกลแค่ไหนก็จะไปให้ถึง / นันทนา วีระชน.

โดย นันทนา วีระชน.

เลขเรียกหนังสือ: น. น418ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. น418ก] (2).

16. ธุรกิจอุตสาหกรรมและการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม / โดย จินตนา เกิดลาภี.

โดย จินตนา เกิดลาภี.

เลขเรียกหนังสือ: 658 จ482ธ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 จ482ธ] (2).

17. ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสำหรับการสนทนา = English grammar : practical lessons and exercises for improving conversation / โดย จุลนรี อัชชนียะสกุล.

โดย จุลนรี อัชชนียะสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 425 จ662ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 จ662ว] (2).

18. 99 tips for better English grammar / จุลนรี อัชชนียะสกุล.

โดย จุลนรี อัชชนียะสกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 425 จ662ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 จ662ก] (2).

19. พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับอธิบายความ / โดย ฝ่ายวิชาการ บริษัทสกายบุ๊กส์ จำกัด

โดย บริษัทสกายบุ๊กส์. ฝ่ายวิชาการ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 พ174 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, [2539?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 พ174] (1).

20. พจนานุกรมศัพท์วิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ / สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล

โดย สุริยัน ศรีสวัสดิ์กุล.

เลขเรียกหนังสือ: 621.303 ส866พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 621.303 ส866พ] (1).