ผลการค้นหาของคุณมี 23 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. วิธีวิทยาการวิจัยคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์,

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ | กรรณิการ์ สุขเกษม.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส761ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ส761ว] (1).

2. การจัดการผลิต/การดำเนินงาน = Operations management / สุมน มาลาสิทธิ์.

โดย สุมน มาลาสิทธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ส841ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ส841ก 2548] (2). Checked out (1).

3. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.18 ส761ร 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 12.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.18 ส761ร 2546] (2).

4. การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ส761ก 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ส761ก 2548] (2).

5. เยียวยาแผ่นดิน / สนิทสุดา เอกชัย, เรื่อง/ภาพ ; ภัควดี วีระภาสพงษ์, แปล

โดย สนิทสุดา เอกชัย | ภัควดี วีระภาสพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 307.14 ส215ย ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส215ย] (1).

6. พรอันสูงสุด = The ultimate gift / โดย จิม สโตวอลล์ ; สมปอง ทับปิง, SIHM, แปล.

โดย สโตวอลล์, จิม | สมปอง ทับปิง | SIHM.

เลขเรียกหนังสือ: น. ส177พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: น. ส177พ] (4), PYULIB-DW [Call number: น. ส177พ] (1).

7. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ถึง พ.ศ. 2000 / หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล

โดย สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

เลขเรียกหนังสือ: 959 ส835ป 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959 ส835ป 2549] (1).

8. เภสัชภัณฑ์ออกฤทธิ์นานชนิดหลายหน่วยที่ให้ทางปาก / โดย ณัฐนันท์ สินชัยพานิช

โดย ณัฐนันท์ สินชัยพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: QV785 ณ331ภ 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV785 ณ331ภ 2548] (2).

9. เภสัชภัณฑ์ออกฤทธิ์นานชนิดหลายหน่วยที่ให้ทางปาก / โดย ณัฐนันท์ สินชัยพานิช.

โดย ณัฐนันท์ สินชัยพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: QV785 ณ331ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สามลดา, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV785 ณ331ภ 2550] (1).

10. หลักการมัคคุเทศก์ = Tourist guide / ผู้แต่ง, ฉันทัช วรรณถนอม

โดย ฉันทัช วรรณถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ฉ261ห 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ฉ261ห 2551] (3).

11. การวางแผนและการจัดการนำเที่ยว / ฉันทัช วรรณถนอม

โดย ฉันทัช วรรณถนอม.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 ฉ261ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ฉ261ก] (3).

12. Reading mastery / ศุภวัฒน์ พุกเจริญ

โดย ศุภวัฒน์ พุกเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 428.4 ศ723ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.4 ศ723ร] (2).

13. การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ส761ก 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ส761ก 2552] (2).

14. วิธีวิทยาการวิจัยคุณภาพ : การวิจัยปัญหาปัจจุบันและการวิจัยอนาคตกาล / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.4 ส761ว 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.4 ส761ว 2551] (2).

15. วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพยุคใหม่ / โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ส761ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ส761ว] (2).

16. ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ = Social science research methodology / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ส761ร 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 15.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ส761ร 2555] (1), PYULIB-DW [Call number: 300.72 ส761ร 2555] (1). Checked out (1).

17. การใช้สถิติในงานวิจัยอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานสากล = Applications of statistical methods in research / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 001.422 ส761ก 2556 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 001.422 ส761ก 2556] (2).

18. การจัดการเชิงกลยุทธ์ = Strategic management / สุดใจ วันอุดมเดชาชัย.

โดย สุดใจ วันอุดมเดชาชัย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ส766ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ส766ก] (3).

19. เทคนิคการวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัว สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ = Multivariate techniques for social and behavioral sciences research / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

โดย สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์.

เลขเรียกหนังสือ: 300.72 ส761ท 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.72 ส761ท 2551] (1). Checked out (1).

20. จิตวิทยาครอบครัวและครอบครัวศึกษา / อุสา สุทธิสาคร.

โดย อุสา สุทธิสาคร.

เลขเรียกหนังสือ: 158.24 อ866จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สามลดา, 2559สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.24 อ866จ] (3).