ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 52 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พิธีการตั้งศาลพระภูมิและศาลทุกชนิด รวมทั้งการรื้อถอนศาล การทำขวัญต่าง ๆ ฉบับมาตรฐานและสมบูรณ์ / โดย ว. จีนประดิษฐ์

โดย ว. จีนประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 392 ว111พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานหอสมุดกลาง 09, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392 ว111พ] (2).

2. พิธีการทำขวัญนาค และทำขวัญกฐิน-ผ้าป่า ฉบับมาตรฐานและสมบูรณ์ / โดย ว. จีนประดิษฐ์

โดย ว. จีนประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 392 ว111พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานหอสมุดกลาง 09, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392 ว111พ] (2).

3. พิธีการทำขวัญบายสี พิธีเทพ บทสวดมนต์ ฉบับมาตรฐานและสมบูรณ์ / โดย ว. จีนประดิษฐ์

โดย ว. จีนประดิษฐ์.

เลขเรียกหนังสือ: 392 ว111พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานหอสมุดกลาง 09, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 392 ว111พ] (2).

4. เรียนภาษาอังกฤษจากสำนวน ภาษิต / สราวุธ

โดย สราวุธ.

เลขเรียกหนังสือ: 398.9 ส355ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.9 ส355ร] (2).

5. วิธีเขียนจดหมายอังกฤษ / โดย อภินันท์ เหงี่ยมสง่า และ กมล ชูทรัพย์

โดย อภินันท์ เหงี่ยมสง่า | กมล ชูทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 808.6 อ257ว 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.6 อ257ว 2530] (1).

6. สะกดให้ถูกตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / อบ ไชยวสุ

โดย อบ ไชยวสุ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 อ244ส 2522 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2522สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 อ244ส 2522] (1).

7. อ่านผิด เขียนผิด / โดย สุทธิ ภิบาลแทน และ ชิต ภิบาลแทน

โดย สุทธิ ภิบาลแทน | ชิต ภิบาลแทน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9181 ส773อ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9181 ส773อ] (2).

8. สิ่งเร้นลับของโลก / ยอดกมล

โดย ยอดกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 030 ย171ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 030 ย171ส] (1).

9. เทคนิคการตรวจซ่อมจักรยานยนต์และสกุ๊ตเตอร์ / คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค

โดย คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค.

เลขเรียกหนังสือ: 629.28775 ค126ท 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักหอสมุดกลาง 09, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 629.28775 ค126ท 2531] (2).

10. ชีวิตและงานของ น.ม.ส. / ประพัฒน์ ตรีณรงค์

โดย ประพัฒน์ ตรีณรงค์.

เลขเรียกหนังสือ: 920 ป315ช ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 ป315ช] (2).

11. ของดี 72 หรือ 73 จังหวัดปัจจุบัน / ประยูร พิศนาคะ

โดย ประยูร พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 915.93 ป366ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักงานหอสมุดกลาง 09, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ป366ข] (1).

12. สมเด็จพระเอกาทศรถ / ประยูร พิศนาคะ

โดย ประยูร พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ป366ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ป366ส] (1).

13. สมเด็จพระเพทราชา / ประยูร พิศนาคะ

โดย ประยูร พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ป366ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ป366ส] (1).

14. สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือสยามในยุคพระปรีชาญาณของ ร.6 / ประยูร พิศนาคะ

โดย ประยูร พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ป366ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2514สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ป366ส] (1).

15. สมเด็จพระนารายณ์มหาราช / ประยูร พิศนาคะ

โดย ประยูร พิศนาคะ.

เลขเรียกหนังสือ: 923.1593 ป366ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2512สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.1593 ป366ส] (1), PYULIB-DW [Call number: 923.1593 ป366ส] (1).

16. ของดีในประวัติศาสตร์และโบราณคดี / โดย ต. อมาตยกุล

โดย ต. อมาตยกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 ต111ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 ต111ข] (1).

17. สูตรมหัศจรรย์ของนักบริหารธุรกิจ"ผู้นำ" / ยอดกมล

โดย ยอดกมล.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ย171ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ย171ส] (3).

18. หนังสือประกอบการเรียนภาษาอังกฤษชุด มิติใหม่แห่งการจำศัพท์โดยไม่ต้องท่อง อังกฤษ-ไทย / ศานิต ปานเพชร

โดย สานิต ปานเพชร.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 ศ344ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 ศ344ห] (1).

19. ชุมนุมสมุนไพรไทย / ปราโมทย์ ศรีภิรมย์

โดย ปราโมทย์ ศรีภิรมย์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.321 ป452ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2524สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 615.321 ป452ช] (1).

20. กฎแห่งกรรม เวรใดใครก่อ / พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์.

โดย พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์.

เลขเรียกหนังสือ: P. พ855ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอสมุดกลาง 09, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. พ855ก] (2).