ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

2. คุยเฟื่องเรื่องกายภาพบำบัด / มานพ ประภาษานนท์

โดย มานพ ประภาษานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 615.82 ม443ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.82 ม443ค] (2).

3. ตับอักเสบจากไวรัส / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.3623 ป419ต ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.3623 ป419ต] (2).

4. โรคไข้สมองอักเสบ / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.832 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC542 ป419ร 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.832 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC542 ป419ร 2528] (3).

5. จิตวิทยาพุทธศาสนา / วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม

โดย วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3019 ว356จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3019 ว356จ] (2).

6. จิตวิทยาพุทธศาสนา / วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

โดย วไลพร ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3019 ว356จ | 294.3444 ว356จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, [2528?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3019 ว356จ] (4), PYULIB-DW [Call number: 294.3444 ว356จ] (1).

7. โรคเอดส ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน / เขียนโดย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ

โดย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: WC503 อ223ร 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC503 อ223ร 2528] (1).

8. ปราสิตวิทยา = Medical helminthology / ศรีวัฒนา ชิดช่าง

โดย ศรีวัฒนา ชิดช่าง.

เลขเรียกหนังสือ: WC695 ศ247ป 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC695 ศ247ป 2525] (4).

9. คู่มือยา-ประชาชน ฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, อุบลวรรณ พงศ์ประยูร, ปกาศิต ยั่งยืนสุข.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล | อุบลวรรณ พงศ์ประยูร | ปกาศิต ยั่งยืนสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ก581ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ก581ค 2527] (1).

10. ฮอร์โมนบำบัดและโรคต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวช / โดย ดวงเดือน คงศักดิ์

โดย ดวงเดือน คงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WP540 ด175ฮ 2528 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2528สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP540 ด175ฮ 2528] (1).

11. ฮอร์โมนบำบัดและโรคต่อมไร้ท่อทางสูตินรีเวช / โดย ดวงเดือน คงศักดิ์

โดย ดวงเดือน คงศักดิ์.

เลขเรียกหนังสือ: WP540 ด175ฮ 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WP540 ด175ฮ 2527] (1).