ผลการค้นหาของคุณมี 29 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ควันหลงในสงครามอ่าวเปอร์เซีย / แปลและเรียบเรียงโดย เดช ตุลวรรธนะ

โดย เดช ตุลวรรธนะ.

เลขเรียกหนังสือ: 953.6 ค179 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 953.6 ค179] (2).

2. ไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย =

โดย จันทพงษ์ วะสี | ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.3623 ว979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.3623 ว979] (1).

3. โรคพิษสุนัขบ้า ฉบับประชาชน / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.953 ป419ร เลขเรียกหนังสือ: WC550 ป419ร 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.953 ป419ร] (2), PYULIB-DW [Call number: WC550 ป419ร 2525] (1).

4. เอดส์ : กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม = / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: 616.979 ป419อ เลขเรียกหนังสือ: WC503 ป419อ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.979 ป419อ] (2), PYULIB-DW [Call number: 616.979 ป419อ] (1).

5. ประชุมภาพประวัติศาสตร์ทหารและตำรวจ / คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สำนักนายกรัฐมนตรี

โดย สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการพิจารณาและจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ส215ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2525สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 959.3 ส215ป] (1).

6. 168 บทกวี เอมิลี่ ดิกกินสัน / แปลโดย มนตรี อุมะวิชนี

โดย ดิ้กคินสัน,เอมิลี | มนตรี อุมะวิชนี.

เลขเรียกหนังสือ: 811 ด517ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อักษรสมัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 811 ด517ร] (2).

7. มะเร็งระบบการหายใจ = Respiratory malignancies / ผู้นิพนธ์, จีระสุข จงกลวัฒนา ... [และคนอื่นๆ] ; [บรรณาธิการโดย] สมชัย บวรกิตติ ... [และคนอื่นๆ].

โดย สมชัย บวรกิตติ | จีระสุข จงกลวัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: WF450 ม269 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2534สามารถยืมได้: No items available Checked out (1). Special Status (1).

8. ชีวิตและงานของท่านพุทธทาสภิกขุ / รวบรวมโดย ช.ภ.ท.

โดย ช.ภ.ท.

เลขเรียกหนังสือ: 294.361 ช583 2515 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2515สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 294.361 ช583 2515] (1).

9. ทวารวดี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลักฐานทางโบราณคดี = Dvaravati a critical study based on archaeological evidence / ผาสุข อินทราวุธ

โดย ผาสุข อินทราวุธ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.301 ผ381ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.301 ผ381ท] (1).

10. วัคซีนและซีรั่ม / ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: QW940 ป419ว 2519 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2519สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QW940 ป419ว 2519] (2).

11. คำบรรยายหลักธรรมะสำหรับนักศึกษา / พุทธทาสภิกขุ, บรรยาย

โดย พุทธทาสภิกขุ.

เลขเรียกหนังสือ: 10463 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: พระนคร : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2514ชื่อเรื่องอื่น: หลักธรรมะสำหรับนักศึกษา.สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

12. ไวรัสตับอักเสบในประเทศไทย = Viral hepatitis in Thailand / บรรณาธิการ, จันทพงษ์ วะสี และ ประเสริฐ ทองเจริญ

โดย จันทพงษ์ วะสี | ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC536 จ248ว 2526 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC536 จ248ว 2526] (2).

13. ไวรัสตับอักเสบบีและการฉีดวัคซีนป้องกัน / ผู้นิพนธ์, จันทพงษ์ วะสี

โดย จันทพงษ์ วะสี.

เลขเรียกหนังสือ: WC536 จ248ว 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC536 จ248ว 2531] (1).

14. การติดเชื้อในโรงพยาบาล = Nosocomial infection / บรรณาธิการ, อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ ... [และคนอื่น ๆ]

โดย อนุวัตร ลิ้มสุวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: WC100 อ154ก 2523 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC100 อ154ก 2523] (1).

15. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง = Chronic obstructive pulmonary disease / บรรณาธิการ, สมชัย บวรกิตติ, นันทา มาระเนตร์

โดย สมชัย บวรกิตติ | นันทา มาระเนตร์.

เลขเรียกหนังสือ: WF600 ร924 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF600 ร924 2531] (3).

16. วัณโรคนอกปอด = Extrapulmonary tuberculosis / สมชัย บวรกิตติ ... [และคนอื่นๆ]

โดย สมชัย บวรกิตติ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

เลขเรียกหนังสือ: WF200 ว414 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WF200 ว414 2532] (1).

17. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 10 = World-Shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

18. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 11 = World-Shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: NUR ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2553สามารถยืมได้: No items available Special Status (2).

19. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 14, ไข้หวัดนก = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC515 ป419ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2554ชื่อเรื่องอื่น: ไข้หวัดนก..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC515 ป419ร 2554] (2).

20. ระบาดบันลือโลก. เล่ม 15, อี. โคไล = World-shaking outbreaks / ประเสริฐ ทองเจริญ.

โดย ประเสริฐ ทองเจริญ.

เลขเรียกหนังสือ: WC290 ป419ร 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษรสมัย (1999), 2554ชื่อเรื่องอื่น: อี. โคไล..สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WC290 ป419ร 2554] (2).