ผลการค้นหาของคุณมี 3 จากทั้งหมด 145245 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสมทบ ABAC / อมรลักษณ์ ธนสินทรัพย์

โดย อมรลักษณ์ ธนสินทรัพย์.

เลขเรียกหนังสือ: 510 อ286ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 อ286ค] (1).

2. เภสัชกรรมไทย : รวมสมุนไพร = Thai traditional medicine / เรียบเรียงโดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

โดย วุฒิ วุฒิธรรมเวช.

เลขเรียกหนังสือ: QV760 ว862ภ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้งเฮ้าส์, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV760 ว862ภ 2537] (1).

3. หลักวิศวกรรมโปรตีน / จิตติมา เจริญพานิช.

โดย จิตติมา เจริญพานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 572.6 จ425ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2556สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 572.6 จ425ห] (2).