ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 807 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ลูกชาวนา / วีรญาณ์ เจริญโท.

โดย วีรญาณ์ เจริญโท.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ว826ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ว826ล] (1).

2. คุณพ่อขายาว = Daddy long legs / จีน เว็บสเตอร์, เขียน ; ไวโอลิน, แปล.

โดย เว็บสเตอร์, จีน | ไวโอลิน.

เลขเรียกหนังสือ: ย. ว916ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ว916ค] (1).

3. พัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ / บันลือ พฤกษะวัน

โดย บันลือ พฤกษะวัน.

เลขเรียกหนังสือ: 372.623 บ271พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 372.623 บ271พ] (5).

4. อาหารเพื่อสุขภาพ / โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ

โดย โอวาท นิติทัณฑ์ประภาศ.

เลขเรียกหนังสือ: 641.1 อ987อ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 641.1 อ987อ 2533] (1).

5. การส่งเสริมการขาย = / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องอาจ ปะทะวานิช, ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร | องอาจ ปทะวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ศ486ก] (5).

6. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา / ศุภร เสรีรัตน์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศุภร เสรีรัตน์ | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ714น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ714น] (2).

7. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

8. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2527] (1).

9. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2531] (2).

10. จิตวิทยาเด็กเกเร = Psychology of juvenile delinquency / สุชา จันทน์เอม

โดย สุชา จันทน์เอม.

เลขเรียกหนังสือ: 155.453 ส758จ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.453 ส758จ 2533] (4).

11. สังคมวิทยา / สุพัตรา สุภาพ

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 301 ส831ส 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ส831ส 2534] (3).

12. ปัญหาสังคม / สุพัตรา สุภาพ.

โดย สุพัตรา สุภาพ.

เลขเรียกหนังสือ: 361.1 ส831ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.1 ส831ป 2535] (2).

13. การตลาดสำหรับนักบริหาร = / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ธ118ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ธ118ก 2534] (3).

14. การบริหารงานบุคคล = / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 ธ118ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 ธ118ก 2535] (3).

15. พฤติกรรมบุคคลในองค์การ / ธงชัย สันติวงษ์, ชัยยศ สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์ | ชัยยศ สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.001 ธ118พ 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.001 ธ118พ 2533] (3).

16. การวางแผน / โดย ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ธ118ก 2534 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ธ118ก 2534] (2).

17. สารานุกรมวิทยาศาสตร์ / ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ

โดย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์.

เลขเรียกหนังสือ: 503 ส293ส 2515 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2515สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 503 ส293ส 2515] (1).

18. กลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ = / ธงชัย สันติวงษ์

โดย ธงชัย สันติวงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 ธ118ก 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ธ118ก 2535] (7).

19. New model Thai-English Dictionary / รวบรวมโดย สอ เสถบุตร

โดย สอ เสถบุตร.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91321 ส472น (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Desk ed.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2535สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91321 ส472น] (2).

20. วรรณคดีศึกษา / โดย วิภา กงกะนันทน์

โดย วิภา กงกะนันทน์.

เลขเรียกหนังสือ: 801.9 ว645ว 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 801.9 ว645ว 2533] (2).