ผลการค้นหาของคุณมี 308 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Marketing plans : How to prepare them, how to use them / Malcolm H.B. McDonald

โดย McDonald, Malcolm H. B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.802 M135M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.802 M135M 1989] (1).

2. Front office : Procedures, social skills and management / Peter Abbott and Sue Lewry

โดย Abbott, Peter | Lewry, Sue.

เลขเรียกหนังสือ: 647.94068 A233F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.94068 A233F] (1).

3. Managing information : for continual improvement / David A. Wilson

โดย Wilson, David A.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 W747M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 W747M] (1).

4. Global tourism : the next decade / edited by William F. Theobald

โดย Theobald, William F.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 G562 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 G562] (1).

5. Managing tourism / edited by S. Medlik

โดย Medlik, S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M266 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth Heinemann, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M266] (1).

6. Human resource issues in international tourism / edited by Tom Baum

โดย Baum, Tom.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 H918 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 H918] (1).

7. Understanding customers / Chris Rice.

โดย Rice, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 658.834 R495U 1997 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1997สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.834 R495U 1997] (1).

8. International business strategy / Werner Ketelhohn

โดย Ketelhohn, Werner.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 K43I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 K43I] (1).

9. Marketing in travel and tourism / Victor T. C. Middleton

โดย Middleton, Victor T. C.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 M629M 1994 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 M629M 1994] (1).

10. Managing in a time of great change / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 658.406 D794M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.406 D794M] (1).

11. Innovation and entrepreneurship : practice and principles / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 338.04 D794I 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.04 D794I 1995] (1).

12. The practice of management / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 658 D794P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995, c1955สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 D794P] (1).

13. Marketing strategy / edited by Dale Littler and Dominic Wilson.

โดย Littler, Dale | Wilson, Dominic.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 M345 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 M345] (1).

14. Patisserie / L. J. Hanneman.

โดย Hanneman, L. J.

เลขเรียกหนังสือ: 641.865 H244P 1994 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994, c1993สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 641.865 H244P 1994] (1).

15. The holiday makers : understanding the impact of leisure and travel / Jost Krippendorf ;

โดย Krippendorf, Jost | Andrassy, Vera.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 K92H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 K92H] (1).

16. Managing for the future / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 658 D953M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 D953M] (1).

17. People and performance : the best of Peter Drucker on management / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 658 D953P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 D953P] (1).

18. Dictionary of travel, tourism and hospitality / S. Medlik.

โดย Medlik, S.

เลขเรียกหนังสือ: 338.479103 M491D (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1994สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.479103 M491D] (1).

19. The effective executive / Peter F. Drucker.

โดย Drucker, Peter Ferdinand.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4 D794E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1995, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 D794E] (2).

20. The geography of travel and tourism / Brian G. Boniface, Chris Cooper.

โดย Boniface, Brian G | Cooper, Chris.

เลขเรียกหนังสือ: 338.4791 B715G 1996 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Butterworth-Heinemann, 1996, c1994สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 B715G 1996] (1).