ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1178 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A history of Islamic societies / Ira M. Lapidus

โดย Lapidus, Ira Marvin.

เลขเรียกหนังสือ: 909.097671 L313H ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 909.097671 L313H] (1).

2. The elements of nonlinear optics / Paul N. Bulcher, David Cotter

โดย Bulcher, Paul N | Cotter, David.

เลขเรียกหนังสือ: 535.2 B933E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 535.2 B933E] (1).

3. Fundamentals of nuclear physics / N.A. Jelley

โดย Jelley, Nicholas Alfred.

เลขเรียกหนังสือ: 539.7 J48F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 539.7 J48F] (1).

4. IBM-PC in the laboratory / B.G. Thompson & A.F. Kuckes

โดย Thompson, B.G | Kuckes, Arthur F.

เลขเรียกหนังสือ: 004.165 T468I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.165 T468I] (1).

5. Germany between East and West / edited by Edwina Moreton

โดย Moreton, Edwina.

เลขเรียกหนังสือ: 943.087 G373 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 943.087 G373] (1).

6. Advanced mathematical methods for engineering and science students / G. Stephenson and P.M. Radmore

โดย Stephenson, Geoffrey | Radmore, P.M.

เลขเรียกหนังสือ: 510 S836A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 S836A] (1).

7. English pronouncing dictionary / Daniel Jones

โดย Jones, Daniel | Gimson, A.C.

เลขเรียกหนังสือ: 428.103 J76E 1991 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 14th ed /ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 428.103 J76E 1991] (1).

8. The Cambridge encyclopedia of language / David Crystal

โดย Crystal, David.

เลขเรียกหนังสือ: 403 C957C (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1991, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 403 C957C] (1).

9. Political innovation and conceptual change / edited by Terence Ball, James Farr, Russell L. Hanson

โดย Farr, James | Hanson, Russell L | Ball, Terence.

เลขเรียกหนังสือ: 320 P769 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320 P769] (1).

10. Language in use : pre-intermediate course, classroom book / Adrian Doff, Christopher Jones

โดย Doff, Adrian | Jones, Christopher.

เลขเรียกหนังสือ: 425 D653L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 425 D653L] (1).

11. Elites and power in British society / edited by Philip Stanworth, Anthony Giddens

โดย Stanworth, Philip | Giddens, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 305.52 E42 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge University Press, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.52 E42] (1).

12. The impact of Hitler : British politics and British policy 1933-1940 / Maurice Cowling

โดย Cowling, Maurice.

เลขเรียกหนังสือ: 320.942 C875I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge University Press, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.942 C875I] (1).

13. The Cambridge Encyclopedia of China / editor, Brian Hook, consultant editor, Denis Twitchett

โดย Hook, Brian | Twitchett, Denis.

เลขเรียกหนังสือ: 951.003 C178 1991 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1991สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 951.003 C178 1991] (1).

14. World prehistory : an outline / by Grahame Clark

โดย Clark, Grahame.

เลขเรียกหนังสือ: 930.1 C593W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: London : Cambridge University Press, 1967, c1961สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 930.1 C593W] (2).

15. Cambridge dictionary of science and technology / general editor, Peter M.B. Walker

โดย Walker, Peter M.B.

เลขเรียกหนังสือ: 503 C178 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 503 C178] (1).

16. The Cambridge encyclopedia of the Middle East and North Africa / executive editor, Trevor Mostyn, advisory editor, Albert Hourani

โดย Mostyn, Trevor | Hourani, Albert Habib.

เลขเรียกหนังสือ: 956 C178 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 956 C178] (1).

17. Speaking clearly : pronunciation and listening comprehension for learners of English / Pamela Rogerson

โดย Rogerson, Pamela.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 R731S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 R731S] (1).

18. Company to company : a new approach to business correspondence in English / Andrew Littlejohn

โดย Littlejohn, Andrew.

เลขเรียกหนังสือ: 651.75 L779C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.75 L779C] (2).

19. English for international banking and finance / Jim Cortett

โดย Corbett, Jim.

เลขเรียกหนังสือ: 428 C789E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 C789E] (2).

20. The Buddhist saints of the forest and the cult of amulets : a study in Charisma, Hagiography, Sectarianism and Millennial Buddhism / Stanley Jeyaraja Tambiah

โดย Tambiah, Stanley Jeyaraja.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3657 T155B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Camgridge : Cambridge University Press, 1988, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3657 T155B] (3).