ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1404 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Applied calculus / John C. Hegarty

โดย Hegarty, John C.

เลขเรียกหนังสือ: 515 H462A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515 H462A] (1).

2. Introduction to optical electronics / Kenneth A. Jones

โดย Jones, Kenneth A.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3827 J77I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3827 J77I] (1).

3. Optics / Miles V. Klein, Thomas E. Furtak

โดย Klein, Miles V | Furtak, Thomas E.

เลขเรียกหนังสือ: 535 K64O 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 535 K64O 1986] (1).

4. Partial differential equations for scientists and engineers / Stanley J. Farlow

โดย Farlow, Stanley J.

เลขเรียกหนังสือ: 515.353 F232P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 515.353 F232P] (1).

5. Radiation detection and measurement / Glenn F. Knoll

โดย Knoll, Glenn F.

เลขเรียกหนังสือ: 539.77 K72R 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, 1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 539.77 K72R 1989] (1).

6. Fundamentals of physics / David Halliday, Robert Resnick with the assistance of John Merrill

โดย Halliday, David | Resnick, Robert | Merrill, John.

เลขเรียกหนังสือ: 530 H188F 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed. extendedข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 530 H188F 1988] (1).

7. Sample survey methods and theory. Vol. II, Theory / Morris H. Hansen, William N. Hurwitz, William G. Madow

โดย Hansen, Morris H | Hurwitz, William N | Madow, William G.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 H249S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1953สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 H249S] (2).

8. Survey sampling / Leslee Kish

โดย Kish, Leslee.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 K61S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 K61S] (2).

9. Computing applications : using DOS, Word Perfect, Lotus 1-2-3 and dBASE IV / Nancy Stern, Robert A. Stern

โดย Stern, Nancy | Stern, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 005.4 S838C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.4 S838C] (1).

10. Computing : with end-user applications and basic / Nancy Stern, Robert A. Stern

โดย Stern, Nancy | Stern, Robert A.

เลขเรียกหนังสือ: 004.019 S838C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.019 S838C] (1).

11. Principles of competitive protein-binding essays / edited by William D. Odell, Paul Franchimont

โดย Odell, William D | Franchimont, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 616.0757 P957 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.0757 P957 1983] (1).

12. The professional's guide to database systems project management / Michael F. Rothstein, Burt Rosner

โดย Rothstein, Michael F | Rosner, Burt.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74068 R847P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74068 R847P] (1).

13. Communication / consulting authors, Warren T. Schimmel, Carolyn Beth Camp

โดย Schimmel, Warren T | Camp, Carolyn Beth.

เลขเรียกหนังสือ: 302.2 S335C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 S335C] (1).

14. Dictionary of microbiology and molecular biology / Paul Singleton, Diana Sanisbury

โดย Singleton, Paul | Sainsbury, Diana.

เลขเรียกหนังสือ: 579.03 S617D 1988 (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Singapore : John Wiley, c1988สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 579.03 S617D 1988] (1).

15. File organization and processing / Alan L. Tharp

โดย Tharp, Alan L.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 T367F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 T367F] (2).

16. Business communication : principles and applications / C. Glenn Pearce, Ross Figgins, Steven P. Golen

โดย Pearce, C. Glenn | Figgins, Ross | Golen, Steven P.

เลขเรียกหนังสือ: 651.7 P359B 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.7 P359B 1988] (1).

17. Food service in institutions / Bessie Brooks West, Levelle Wood, Virginia F. Harger

โดย West, Bessie Brooks | Wood, Levelle | Harger, Virginia F.

เลขเรียกหนังสือ: 664 W516F 1966 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1966สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 664 W516F 1966] (1).

18. The theory and practice of econometrics / George G. Judge ... [et al.]

โดย Judge, George G.

เลขเรียกหนังสือ: 330.015195 T396 1985 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.015195 T396 1985] (1).

19. Macros, menus, and miracles for Lotus 1-2-3 / E. Michael Lunsford

โดย Lunsford, E. Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 005.369 L963M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.369 L963M] (1).

20. Macroeconomics / Robert J. Barro

โดย Barro, Robert J.

เลขเรียกหนังสือ: 339 B277M 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York : John Wiley, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339 B277M 1987] (1).