ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 1142 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. American public opinion : its origins, content, and impact / Robert S. Erikson, Norman R. Luttbeg, Kent L. Tedin

โดย Erikson, Robert S | Luttbeg, Norman R | Tedin, Kent L.

เลขเรียกหนังสือ: 303.38 E69A 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.38 E69A 1988] (1).

2. Project evaluation : a unified approach for the analysis of capital investments / J. Morley English

โดย English, J. Morley.

เลขเรียกหนังสือ: 332.63 E58P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.63 E58P] (1).

3. Decision making for consumers : an introduction to consumer economics / E. Scott Maynes

โดย Maynes, E. Scott.

เลขเรียกหนังสือ: 640.73 M472D ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 640.73 M472D] (1).

4. Technical drawing / Frederick E. Giesecke ... [et al.]

โดย Giesecke, Frederick E.

เลขเรียกหนังสือ: 604.24 T255 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 604.24 T255 1986] (1).

5. Chemical biology : an introduction to biochemistry / J. Ramsey Bronk

โดย Bronk, J. Ramsey.

เลขเรียกหนังสือ: 574.192 B869C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1973สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 574.192 B869C] (1).

6. General chemistry : principles and modern applications / Ralph H. Petrucci

โดย Petrucci, Ralph H.

เลขเรียกหนังสือ: 540 P498G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1972สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 540 P498G] (1).

7. Speaking in public / Richard F. Whitman, Ted J. Foster

โดย Whitman, Richard F | Foster, Ted J.

เลขเรียกหนังสือ: 808.51 W615S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.51 W615S] (2).

8. Computer security handbook / edited by Arthur E. Hutt, Seymour Bosworth, Douglas B. Hoyt

โดย Hutt, Arthur E | Bosworth, Seymour | Hoyt, Douglas B.

เลขเรียกหนังสือ: 658.478 C738 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.478 C738 1988] (2).

9. Foodservice organizations : a managerial and systems approach / Marian C. Spears, Allene G. Vaden

โดย Spears, Marian C | Vaden, Allene G.

เลขเรียกหนังสือ: 647.95068 S741F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 647.95068 S741F] (1).

10. Principles of economics / Richard T. Froyen, Douglas F. Greer

โดย Froyen, Richard T | Greer, Douglas F.

เลขเรียกหนังสือ: 330 F943P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 F943P] (1).

11. The economic way of thinking / Paul Heyne

โดย Heyne, Paul.

เลขเรียกหนังสือ: 330 H619E 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 H619E 1987] (1).

12. Sociology / Beth B. Hess, Elizabeth W. Markson, Peter J. Stein

โดย Hess, Beth B | Markson, Elizabeth W | Stein, Peter J.

เลขเรียกหนังสือ: 301 H586S 1988 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 H586S 1988] (2).

13. Database systems : principles, design, and implementation / Catherine M. Ricardo

โดย Ricardo, Catherine M.

เลขเรียกหนังสือ: 005.74 R488D ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.74 R488D] (1).

14. The global marketplace : 102 of the most influential companies outside America / Milton Moskowitz

โดย Moskowitz, Milton.

เลขเรียกหนังสือ: 338.88 M911G (R.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1987สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 338.88 M911G] (1).

15. Modern principles of organic chemistry : an introduction / John L. Kice, Elliot N. Marvell

โดย Kice, John L | Marvell, Elliot N.

เลขเรียกหนังสือ: 547 K46M 1974 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1974สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 547 K46M 1974] (1).

16. Philosophy of education / William K. Frankena.

โดย Frankena, William K.

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 F829P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Macmillan, c1965สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1 F829P] (8), PYULIB-DW [Call number: 370.1 F829P] (1).

17. Organization and management of a computer center / Martin Graef, Reinald Greiller

โดย Graef, Martin | Greiller, Reinald.

เลขเรียกหนังสือ: 658.05 G734O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.05 G734O] (2).

18. Spelling / Carl B. Smith, Barbara Elder Weller

โดย Smith, Carl B | Weller, Barbara Elder.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 S644S 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 S644S 1987] (1).

19. Spelling / Carl B. Smith, Sheila Irvin

โดย Smith, Carl B | Irvin, Sheila.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 S644S 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 S644S 1987] (1).

20. Spelling / Carl B. Smith, Barbara Elder Welder

โดย Smith, Carl B | Weller, Barbara Elder.

เลขเรียกหนังสือ: 428.1 S644S 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York, N.Y. : Macmillan, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.1 S644S 1987] (1).