ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2646 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. English for business / Marie M. Stewart, Frank W. Lanham, Kenneth Zimmer

โดย Stewart, Marie M | Zimmer, Kenneth | Lanham, Frank W.

เลขเรียกหนังสือ: 428.34 S851E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 S851E] (4).

2. Catfish : my life in baseball / Jim "Catfish" Hunter and Armen Keteyian

โดย Hunter, Jim | Keteyian, Armen.

เลขเรียกหนังสือ: 927.96357 H945C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 927.96357 H945C] (2).

3. Principles of artificial intelligence and expert systems development / David W. Rolston

โดย Rolston, David W.

เลขเรียกหนังสือ: 006.3 R755P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.3 R755P] (1).

4. Mary Lou : creating and olympic champion / Mary Lou Retten and Bela Karolyi with John Powers

โดย Retton, Mary Lou | Korolyi, Bela | Powers, John.

เลขเรียกหนังสือ: 796.44 R439M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, 1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796.44 R439M] (1).

5. Basic electronics : a text-lab manual / Paul B. Zbar, Albert P. Malvino, Michael A. Millers

โดย Zbar, Paul B | Malvino, Albert Paul | Millers, Michael A.

เลขเรียกหนังสือ: 621.381 Z39B 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.381 Z39B 1990] (1).

6. Digital electronics / Roger L. Tokheim

โดย Tokheim, Roger L.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3815 T646D 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3815 T646D 1989] (1).

7. Harvard graphics made easy / Mary Campbell

โดย Campbell, Mary.

เลขเรียกหนังสือ: 006.6 C189H ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Osborne Asian Student edข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.6 C189H] (1).

8. Physics : classical and modern / W. Edward Gettys, Fredrick J. Keller, Malcolm J. Skove

โดย Gettys, W. Edward | Keller, Frederick J | Skove, Malcolm J.

เลขเรียกหนังสือ: 530 G394P ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International edข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 530 G394P] (1).

9. Schaum's outline of German grammar / by Elke F. Gschosssmann-Hendershot

โดย Gschossmann-Hendershot, Elke F.

เลขเรียกหนังสือ: 435 G313S 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 435 G313S 1983] (1).

10. OS-2 presentation manager programming primer / Asael Dror and Robert Lafore

โดย Dror, Asael | Lafore, Robert.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 D786O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 D786O] (1).

11. 8086-8088 16-bit microprocessor primer / by Christopher L. Morgan and Mitchell Waite

โดย Morgan, Christopher L | Waite, Mitchell.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 M847E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Peterborough, N.H. : Byte/McGraw-Hill, c1982สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 M847E] (1).

12. FoxPro made easy / Edward Jones

โดย Jones, Edward.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 J76F ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 J76F] (1).

13. Gimme a break! / Warner Wolf with William Taaffe

โดย Wolf, Warner | Taaffe, William.

เลขเรียกหนังสือ: 796 W855G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 796 W855G] (1).

14. An introduction to data structures with applications / Jean-Paul Tremblay, Paul G. Sorenson

โดย Tremblay, Jean-Paul | Sorenson, Paul G.

เลขเรียกหนังสือ: 005.73 T789I 1984 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.73 T789I 1984] (1).

15. Sampling theory / Des Raj

โดย Raj, Des.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 R161S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1968สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 R161S] (2).

16. Windows programming : an introduction / William H. Murray III and Chris H. Pappas

โดย Murray, William H | Pappas, Chris H.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 M984W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Berkeley, Calif. : McGraw-Hill, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 M984W] (1).

17. Wisdom madness and folly : the making of a psychiatrist / R.D. Laing

โดย Laing, Ronald David.

เลขเรียกหนังสือ: 921.1 L187W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 921.1 L187W] (1).

18. Managing human resources : productivity, quality of work life, profits / Wayne F. Cascio

โดย Cascio, Wayne F.

เลขเรียกหนังสือ: 658.3 C336M 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.3 C336M 1989] (1).

19. Business correspondence : essentials of communication / Rosemary T. Fruehling, Sharon Bouchard

โดย Fruehling, Rosemary T | Bouchard, Sharon.

เลขเรียกหนังสือ: 808.06665 F944B 1987 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.06665 F944B 1987] (1).

20. Management / Kathlyn M Bartol, David C. Martin

โดย Bartol, Kathryn M | Martin, David Clarke.

เลขเรียกหนังสือ: 658 B292M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: International edข้อมูลการพิมพ์: New York : McGraw-Hill, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 B292M] (1).