ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 138 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. A linguistic analysis of classifiers in the Tai Lue language of Chiang Kham district, Prayao province = การวิเคราะห์เชิงภาษาศาสตร์ของลักษณะนามภาษาไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา / William Hanna.

โดย Hanna, William | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 495.919 H243L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | CHAPTER 5 | CHAPTER 6 | BIBLIOGRAPHY สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.919 H243L] (4).

2. Socio-economic baseline survey : Mae Chaem District pocket area, Mae Chaem District, Chiang Mai Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

3. Socio-economic baseline survey : Mae La Noi District pocket area, Mai La Noi District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (5).

4. Socio-economic baseline survey : Pai district pocket area, Pai District, Mae Hong Son Province / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Institute.

เลขเรียกหนังสือ: 307.7209593 S678 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Institute, Payap University, 1991สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | CHAPTER 4 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7209593 S678] (4). Special Status (1).

5. Notes on Western Kayah Li (Western Red Karen) phonology / John R. Bryant, Khu Klawreh, Khu Hoah.

โดย Bryant, John R | Klawreh, Khu | Noah, Khu | Payap University. Payap Research and Development Institute | Summer Institute of Linguistics.

เลขเรียกหนังสือ: 495 B915N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai, Thailand : Payap Research and Development Institute, Payap University and The Summer Institute of Linguistics, [199-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 B915N] (3).

6. Notes on Western Kayah phonology / John R. Bryant, Khu Klawreh, Khu Noah

โดย Bryant, John R | Klawreh, Khu | Noah, Khu.

เลขเรียกหนังสือ: 495 B915N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University and The Summer Institute of Linguistics, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 B915N] (2).

7. A preliminary investigation of the PWO Karen dialects of Northern Thailand / Martin M. Culy

โดย Culy, Martin M.

เลขเรียกหนังสือ: 495 C968P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiangmai, Thailand : Payap University, 1993สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495 C968P] (1).

8. Some notes on the Karen and their music

โดย Renard, Ronald D | Ruthjaporn Prachadetsuwat | Soe Moe.

เลขเรียกหนังสือ: 305.56 R394S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Center for Arts and Culture, Payap University, 1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 R394S] (3).

9. Anuson Walter Vella / Ronald D. Renard.

โดย Renard, Ronald D.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 R394A ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 R394A] (2).

10. Workshop on teaching christianity to non-christian students in the contemporary situation in Asia / Association of Christian Universities and Colleges in Asia ;

โดย Workshop on teaching christianity to non-christian students in the contemporary situation in Asia (1988 : Payap University, Chiang Mai) | Ranee C. Yangyuen | Payap University | Association of Christian Universities and Colleges in Asia.

เลขเรียกหนังสือ: 207.5 A849W ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap University, 1988สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 207.5 A849W] (2).

11. Soil and water conservation program impact measurement survey and evaluation ... / G. Lamar Robert ... [et al.].

โดย Robert, G. Lamar | Thai-German Highland Development Programme.

เลขเรียกหนังสือ: 333.7316 S683 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Research and Development Center, Payap University, 1987-สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.7316 S683] (9).

12. Rice and fertilizer banks : appraisal of the community-spirit development project / Sinth Sarobol, Thanit Kunkhajonphan, Nathan Knoll.

โดย Sinth Sarobol | Thanit Kunkhajonphan | Knoll, Nathan.

เลขเรียกหนังสือ: 334.683 S618R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Chiang Mai] : Research and Development Center, Payap University, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 334.683 S618R] (3).

13. Data requirements for highland farming system development : proceedings of a workshop, 21-25 April 1986 / edited by G. Lamar Robert, Ronald D. Renard.

โดย Robert, G. Lamar | Renard, Ronald D | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 630.72 D232 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Chiang Mai] : Payap Research Center, Payap University, 1986สารสนเทศออนไลน์: abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 630.72 D232] (7).

14. 1986 corp year rice production survery in the project areas of the Thai-German highland development programme / Prassert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 633.1809593 N716 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Center, Payap University, 1987สารสนเทศออนไลน์: PRELIMINARY | CHAPTER 1 | CHAPTER 2 | CHAPTER 3 | APPENDIX สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 633.1809593 N716] (4).

15. Thailand vegetable marketing project. Phase 1, Fresh and processed vegetable market survey / Anusorn Kunanusorn ... [et al.].

โดย Anusorn Kunanusorn | Payap University. Payap Research Center.

เลขเรียกหนังสือ: 635 T364 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Payap Research Center, Payap University, 1986สารสนเทศออนไลน์: สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 635 T364] (3).

16. Report TA-HASD credit and marketing survey / by Suphot Kulaprangthong.

โดย Supho Kulaprongthong | TA-HASD credit and marketing survey.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 R425 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [Chiang Mai] : Research and Development Center, Payap University, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 R425] (3).

17. The red tomb-thirty year later : a follow-up study on development of a Northern Thai village (Kudaeng) / by Konrad Kingshill ... [et al.].

โดย Kingshill, Konrad.

เลขเรียกหนังสือ: 390.09593 K55R ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap University, 1985สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 K55R] (2).

18. 1986 Crop year corn production survey in the project areas of the Thai-German Highland Development Programme / Prasert Bhandhachat ... [et al.].

โดย Prasert Bhandhachat | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 338.17315 P911N ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Payap Research and Development Center, Payap University, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.17315 P911N] (4). Special Status (1).

19. In perspective : trends in rural development policy and program in Thailand 1947-1987 / Laurence C. Judd.

โดย Judd, Laurence C | Payap University. Payap Research and Development Center.

เลขเรียกหนังสือ: 307.72 J92I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai, Thailand : Center for Research and development, Payap University, [19--]สารสนเทศออนไลน์: abstract | abstract สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 J92I] (4), PYULIB-DW [Call number: 307.72 J92I] (1).

20. Let them eat trees some observations on nutrition and social forestry / by G. Lamar Robert.

โดย Robert, G. Lamar.

เลขเรียกหนังสือ: 363.8 R641L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Chiang Mai : Research and Development Center, Payap University, 1987สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.8 R641L] (2).