ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2220 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Brandeis / Lewis J. Paper

โดย Paper, Lewis J.

เลขเรียกหนังสือ: 923.47 P214B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 923.47 P214B] (2).

2. Exploring corporate strategy : text and cases / Gerry Johnson, Kevan Scholes

โดย Johnson, Gerry | Scholes, Kevan.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 J67E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 J67E] (1).

3. Global management principles / Ronnie Lessem

โดย Lessem, Ronnie.

เลขเรียกหนังสือ: 658 L638G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 L638G] (1).

4. Introduction to management accounting / Charles T. Horngren, Gary L. Sundem

โดย Horngren, Charles T | Sundem, Gary L.

เลขเรียกหนังสือ: 658.1511 H816I 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1511 H816I 1990] (1).

5. Professional communications : for a change / Hans Johnsson

โดย Johnsson, Hans.

เลขเรียกหนังสือ: 658.45 J71P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, 1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.45 J71P] (1).

6. Business data system : a practical guide to systems analysis and data processing / H.D. Clifton

โดย Clifton, Harold Dennis.

เลขเรียกหนังสือ: 658.05 C639B 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.05 C639B 1990] (1).

7. Complete guide to electronic power supplies / John D. Lenk

โดย Lenk, John D.

เลขเรียกหนังสือ: 621.381044 L566C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.381044 L566C] (1).

8. Early business contacts : material for developing listening and speaking skills for the student of business English / Nick Brieger and Jeremy comfort

โดย Brieger, Nick | Comfort, Jeremy.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 B853E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 B853E] (1).

9. Elementary sampling theory / Tara Yamane

โดย Yamane, Tara.

เลขเรียกหนังสือ: 519.52 Y19E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1967สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.52 Y19E] (2).

10. Optoelectronics : an introduction / J. Wilson, J.F.B. Hawkes

โดย Wilson, J | Hawkes, J.F.B.

เลขเรียกหนังสือ: 621.381045 W749O 1989 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.381045 W749O 1989] (1).

11. OSF-Motif Programmer's guide : Revision 1.0 / Open Software Foundation

โดย Open Software Foundation.

เลขเรียกหนังสือ: 005.1 O61O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.1 O61O] (1).

12. The secretary's desktop library / Prentice-Hall editorial staff

โดย Prentice-Hall, Inc.

เลขเรียกหนังสือ: 651.374 S446 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.374 S446] (4).

13. Getting the most out of your word processor : covers all of the functions, features, and applications of these powerful office automation tools / Arnold Rosen

โดย Rosen, Arnold.

เลขเรียกหนังสือ: 652.5 R813G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 652.5 R813G] (2).

14. Introduction to governmental and not-for-profit accounting / Joseph R. Razek, Gordon A. Hosch

โดย Razek, Joseph R | Hosch, Gordon A.

เลขเรียกหนังสือ: 657.835 R278I 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.835 R278I 1990] (1).

15. The language of air travel in English : ground services / Eugene J. Hall

โดย Hall, Eugene J.

เลขเรียกหนังสือ: 428 H175L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliff, N.J. : Prentice-Hall, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 H175L] (1).

16. The language of tourism in English / Eugene J. Hall

โดย Hall, Eugene J.

เลขเรียกหนังสือ: 428 H175L ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1976สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 H175L] (3).

17. Marketing : an introduction / Philip Kotler, Gary Armstrong

โดย Kotler, Philip | Armstrong, Gary.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 K87M 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd edข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 K87M 1990] (1).

18. Professional programming in COBOL / Bruce Johnson, Marcia Ruwe

โดย Johnson, Bruce | Ruwe, Marcia.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 J66P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewoodd Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1991สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 J66P] (1).

19. Real estate finance / John P. Wiedemer

โดย Wiedemer, John P.

เลขเรียกหนังสือ: 332.72 W644R 1990 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 6th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1990สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.72 W644R 1990] (1).

20. Secretarial contacts : communication skill for secretaries and personal assistants / Nick Brieger and Anthony Cornish

โดย Brieger, Nick | Cornish, Anthony.

เลขเรียกหนังสือ: 428 B853S ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: New York : Prentice-Hall, c1989สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 B853S] (1).