Your search returned 13 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. ทำเนียบ 100 นักการตลาด / กองบรรณาธิการ ประชาชาติธุรกิจ

by ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการ.

Call number: 650.092 ป235ท (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, [25-?] Description: 135 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.092 ป235ท] (1).

2. 100 : นักธุรกิจชั้นนำของเมืองไทย / กองบรรณาธิการ ประชาชาติธุรกิจ

by ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการ.

Call number: 650.092 ป235ร (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ประชาชาติธุรกิจ, [25-?] Description: 146 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 650.092 ป235ร] (1).

3. 3 ทศวรรษประเทศไทย ยุคทุนนิยมไล่ล่า / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 330.9593 ส645 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2549 Description: 204 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ส645] (1).

4. CSR : พลังบริหารธุรกิจยุคใหม่ = Corporate social responsibility / โดย กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ และอนันตชัย ยูรประถม.

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ | อนันตชัย ยูรประถม.

Call number: 658.408 ก351ซ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 176 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.408 ก351ซ] (3).

5. Brand ชน Brand / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 658.827 ก351บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 247 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ก351บ] (2).

6. นอกกรอบไม่นอกเกม / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 650.1 ก351น Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 220 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ก351น] (2).

7. 10 มหัศจรรย์ พลังงานทดแทน กู้วิกฤตโลกร้อน / กองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ

by กองบรรณาธิการมติชน | กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 333.794 ก351ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1,3Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 182 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.794 ก351ส] (2).

8. Women power ผู้หญิงเก่งวงการธุรกิจ / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 650.1 ก351ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 163 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650.1 ก351ว] (1).

9. แผนที่ความดี ฉบับไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม / ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ; กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ, รวบรวม

by ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม | กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 303.44 พ979ผ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550 Description: 166 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 พ979ผ] (1).

10. รวยลัดด้วยธุรกิจอพาร์ตเมนต์ / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ.

Call number: 658.022 ก351ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 Description: 239 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.022 ก351ร] (1).

11. สงครามแบรนด์ "แจ๊ก" ท้า "ยักษ์" / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการ.

Call number: 658.827 ป235ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 Description: 238 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.827 ป235ส] (1).

12. สุชนสโมสรผู้นำทางความคิด / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ

by ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการ.

Call number: 330.9593 ป235ส 2552 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552 Description: 321 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ป235ส 2552] (1).

13. กี่คืน--กี่วันวาย บันทึกประวัติศาสตร์มหาอุทกภัย'54 / กองบรรณาธิการประชาชาติธุรกิจ มติชน ข่าวสด

by ประชาชาติธุรกิจ. กองบรรณาธิการ | มติชน. กองบรรณาธิการ | ข่าวสด. กองบรรณาธิการ.

Call number: 363.3493 ก697 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555 Description: 159 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 363.3493 ก697] (1).