Your search returned 71 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. ภาพลักษณ์ของผู้หญิงในสื่อมวลชน / [รวบรวมโดย] กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 305.42 ภ457 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย ฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535 Description: 346 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.42 ภ457] (4).

2. บทบาทของแพทย์แผนโบราณในการพัฒนาสาธารณสุขไทย / อรทัย รวยอาจิณ, กาญจนา แก้วเทพ

by อรทัย รวยอาจิณ | กาญจนา แก้วเทพ | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์.

Call number: 615.88 อ324บ (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2523 Description: 103 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.88 อ324บ] (1).

3. ม่านแห่งอคติ : ความสัมพันธ์ระหว่างสตรีกับสถาบันสังคม / กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 305.4 ก425ม Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : เจนเดอร์เพรส, 2535 Description: 194 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ก425ม] (6).

4. การพัฒนาบ้านกับเมือง / กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 307.14 ก425ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, [2535?] Description: 170 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก425ก] (2).

5. อิตถีศาสตร์ / กาญจนา แก้วเทพ, เขียน

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 305.4 ก425อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : เจนเดอร์เพรส, 2535 Description: 160 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ก425อ] (4).

6. วิธีวิทยาศึกษาสังคมไทย : วิถีใหม่แห่งการพัฒนา / ปรีชา เปี่ยมพงษ์สานต์, กาญจนา แก้วเทพ, กนกศักดิ์ แก้วเทพ ;

by ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์ | กาญจนา แก้วเทพ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ | จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร.

Call number: 303.44 ป467ว Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายข้อมูลและเผยแพร่ โครงการส่งเสริมองค์กรพัฒนาเอกชนไทย, 2535 Description: ก-ฉ, 310 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 ป467ว] (3).

7. การเข้าใจสังคม : คู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และนักพัฒนาสังคม / กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 300 ก425ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักเลขาธิการ สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2532 Description: 39 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300 ก425ก] (2).

8. สื่อในสันติภาพ สันติภาพในสื่อ / บรรณาธิการ, กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 808.80358 ส736 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2530 Description: 166 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.80358 ส736] (2).

9. การพึ่งตนเอง : ศักยภาพในการพัฒนาของชนบท / โดย กาญจนา แก้วเทพ และ กนกศักดิ์ แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ | กนกศักดิ์ แก้วเทพ.

Call number: 307.72 ก425ก (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530. Description: 264 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก425ก] (2).

10. อุดมการและกลไกทางอุดมการของรัฐ = / หลุยส์ อัลธูแซร์ ;

by อัลธูแซร์, หลุยส์ | กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 320.5 อ571อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการหนังสือเล่ม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529 Description: 108 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.5 อ571อ] (2).

11. มรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา : พลังสร้างสรรค์ในชุมชนชนบท / กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 307.7 ก425ม Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2530. Description: 192 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ก425ม] (1).

12. สื่อส่องวัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ.

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 306 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิภูมิปัญญา, 2539. Description: 234 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ก425ส] (2).

13. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.23 ก425ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการสื่อสารมวลชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 365 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก] (3).

14. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.23 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยศูนย์หนังสือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 344 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (1).

15. สื่อสารมวลชน : ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.23 ก425ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [ผู้จัดจำหน่าย], 2541 Description: 344 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ส] (2).

16. เครื่องมือการทำงานแนววัฒนธรรม / กาญจนา แก้วเทพ, เรียบเรียง

by กาญจนา แก้วเทพ | สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา.

Call number: 307 ก425ค Material type: book BookEdition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา (สคทพ.), 2538 Description: 239 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ก425ค] (2).

17. มายาพินิจ : การเมืองทางเพศของละครโทรทัศน์ / กาญจนา แก้วเทพ, เขียน

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.2345 ก425ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เจนเดอร์เพรส, 2536 Description: 186 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2345 ก425ม] (2).

18. การพัฒนาแนววัฒนธรรมชุมชน โดยถือมนุษย์เป็นศูนย์กลาง / กาญจนา แก้วเทพ, เขียน

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 307.72 ก425ก Material type: book BookEdition: พิมพ์รวมเล่มครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : สภาคาทอลิกแห่งประเทศไทยเพื่อการพัฒนา, 2538 Description: 190 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ก425ก] (2).

19. การวิเคราะห์สื่อ : แนวคิดและเทคนิค / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.23 ก425ก 2542 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 365 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.23 ก425ก 2542] (2).

20. สื่อเพื่อชุมชน : การประมวลองค์ความรู้ / ผู้เขียน, กาญจนา แก้วเทพ ... [และคนอื่นๆ]

by กาญจนา แก้วเทพ.

Call number: 302.2 ส736 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543 Description: 6, 378 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ส736] (3). Checked out (1).