ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือการใช้ยาฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2527] (1).

2. คู่มือยาประชาชน / โดย กำพล ศรีวัฒนกุล...[และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.6 ค695 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการหนังสือและข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.6 ค695] (1).

3. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2538] (1).

4. คู่มือการใช้ยา (ฉบับสมบูรณ์) / [บรรณาธิการ], กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV38 ค695 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สกายบุ๊กส์ 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV38 ค695 2538] (1).

5. คู่มือยาฉบับประชาชนยุคสหัสวรรษใหม่ / เรียบเรียงโดย กำพล ศรีวัฒนกุล

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 615.1 ก581ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ยู-บอล คอร์ปอเรชั่น, 2542สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 615.1 ก581ค] (1).

6. การเลือกใช้ยาใหม่ / โดย กำพล ศรีวัฒนกุล ... [และคนอื่น ๆ ]

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV39 ก581ก 2525 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการหนังสือ-ข่าวสารทางการแพทย์และสาธารณสุข, 2525สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV39 ก581ก 2525] (4).

7. คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5.ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: QV55 ค695 2549] (2), PYULIB-DW [Call number: QV55 ค695 2549] (3).

8. Stem cell มหัศจรรย์พลังเซลล์ต้นกำเนิด / กำพล ศรีวัฒนกุล, เขียน

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: 616.02774 ก581ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 616.02774 ก581ส] (1).

9. คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ค695 2551] (5).

10. คู่มือยา-ประชาชน ฉบับสมบูรณ์ / กำพล ศรีวัฒนกุล, อุบลวรรณ พงศ์ประยูร, ปกาศิต ยั่งยืนสุข.

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล | อุบลวรรณ พงศ์ประยูร | ปกาศิต ยั่งยืนสุข.

เลขเรียกหนังสือ: QV4 ก581ค 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เมดาร์ท, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV4 ก581ค 2527] (1).

11. คู่มือการใช้ยา ฉบับสมบูรณ์ / [บรรณาธิการ] กำพล ศรีวัฒนกุล

โดย กำพล ศรีวัฒนกุล.

เลขเรียกหนังสือ: QV55 ค695 2552 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2552สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: QV55 ค695 2552] (2). In transit (1).