Your search returned 15 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. พ่อรวยสอนลูก = Rich Dad Poor Dad / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | นันทวัน รุจิวงศ์.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 Description: 207 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (2).

2. พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน = Rich dad's cashflow quadrant / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์, วิเชียร เลิศกิจการ

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | นันทวัน รุจิวงศ์ | วิเชียร เลิศกิจการ | แลชเตอร์, ชารอน แอล.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 Description: 288 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (2).

3. พ่อรวยสอนลูก # 3 : สอนลูกให้รวย = Rich dad's rich kid smart kid / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย มกร พฤฒิโฆสิต, องค์อร พฤฒิโฆสิต

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | มกร พฤฒิโฆสิต | องค์อร พฤฒิโฆสิต.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2544 Description: 360 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (2).

4. พ่อรวยสอนลงทุน = Rich dad's guide to investing / โดย โรเบิร์ต์ ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. เลชเตอร์ ; ผู้แปล, สมจินต์ ศรไพศาล ... [และคนอื่นๆ]

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | เลชเตอร์, ชารอน แอล | สมจินต์ ศรไพศาล.

Call number: 332.6 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 Description: 429 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ค451พ] (2).

5. โรงเรียนสอนธุรกิจ = The business school / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล. เลชเตอร์ ; แปลเรียบเรียงโดย พิบูลย์ ดิษฐอุดม

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | พิบูลย์ ดิษฐอุดม.

Call number: 658.84 ค451ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545 Description: 201 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.84 ค451ร] (2).

6. พ่อรวยสอนลูก = Rich dad poor dad / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | นันทวัน รุจิวงศ์.

Call number: 332.4 ค451พ 2546 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546 Description: 203 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 332.4 ค451พ 2546] (1).

7. เกษียณเร็วเกษียณรวย = Retire young retire rich / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. เลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย สมจินต์ ศรไพศาล ... [และคนอื่นๆ]

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | เลชเตอร์, ชารอน แอล | สมจินต์ ศรไพศาล.

Call number: 332.024 ค452ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2546 Description: 490 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ค452ก] (3).

8. พ่อรวยสอนวัยรุ่น = Rich Dad poor Dad for teens / ของ โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน เลชเตอร์ ; แปลเรียบเรียงโดย วารี ปานเจริญ

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | วารี ปานเจริญ.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (2).

9. ใครเอาเงินของฉันไป = Who took my money? / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ และ ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; แปลเรียบเรียงโดย โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์.

Call number: 332.6 ค451ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2548 Description: 311 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6 ค451ค] (2).

10. ชวนคุณให้รวย = Why we want you to be rich / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลเรียบเรียงโดย โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์, กานต์สินี กฤษฎาวงศ์มณี.

by โอฬาร ภัทรกอบกิตติ์ | กานต์สินี กฤษฎาวงศ์มณี | คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที.

Call number: 332.024 ช266 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2552. Description: 428 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ช266] (2).

11. พ่อรวยสอนลูกอัจฉริยภาพทางการเงิน = Increase your financial IQ / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ ; แปลเรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์, เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส.

Call number: 332.02401 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2551 Description: 326 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 ค451พ] (1).

12. พ่อรวยสอนลงทุน = Rich dad's guide to investing / โดย Robert T. Kiyosaki ; เรียบเรียงโดย ธนกร นำรับพร.

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | ธนกร นำรับพร.

Call number: 332.02401 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2557. Description: 680 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02401 ค451พ] (2).

13. พ่อรวยเล่าเรื่องเกมการเงินของคนรวย : กฎการเงินใหม่ 8 ประการ = Rich dad's conspiracy of the rich : the 8 new rules of money / โดย Robert T. Kiyosaki ; เรียบเรียงโดย จักรพงษ์ เมษพันธุ์, เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส, พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย.

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | จักรพงษ์ เมษพันธุ์ | เกียรติศักดิ์ ลีลาวโรภาส | พงษ์พันธ์ วงศ์หนองเตย.

Call number: 332.024 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. Description: 384 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.024 ค451พ] (1).

14. พ่อรวยสอนลูก = Rich dad poor dad / โดย โรเบิร์ต ที. คิโยซากิ, ชารอน แอล. แลชเตอร์ ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์.

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | นันทวัน รุจิวงศ์.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. Description: 203 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (1).

15. พ่อรวยสอนลูก # 2 : เงินสี่ด้าน = Rich dad's cashflow quadrant / โดย Robert T. Kiyosaki, Sharon L. Lechter ; เรียบเรียงโดย นันทวัน รุจิวงศ์, วิเชียร เลิศกิจการ.

by คิโยซากิ, โรเบิร์ต ที | แลชเตอร์, ชารอน แอล | นันทวัน รุจิวงศ์ | วิเชียร เลิศกิจการ.

Call number: 332.4 ค451พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2553. Description: 285 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ค451พ] (1).