ผลการค้นหาของคุณมี 9 จากทั้งหมด 145224 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ชุดไทยพระราชนิยม : พระอัจฉริยปัญญาและพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / เรียบเรียงโดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา, วิไลวรรณ สมโสภณ

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 391.009593 จ216ช (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : องค์การค้าของคุรุสภา, 2541สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 391.009593 จ216ช] (1).

2. บทสำหรับแสดงและบทสำหรับอ่านเรื่อง พระมหาชนก : แปรรูปจากพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 895.912 จ216บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.912 จ216บ] (1).

3. บทละครแปล มหาภารตะ = The Mahabharata / โดย Jean-Claude Carriere ; แปลเป็นภาษาอังกฤษ,ปีเตอร์ บรูก ; แปลเป็นภาษาไทย, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย แคริแอ, ชอง โคลด | บรูก, ปีเตอร์ | จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 891.2 ค941บ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 891.2 ค941บ] (1).

4. วรรณกรรมการแสดง : วรรณกรรมแปรรูป 1 / โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09593 จ216ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ์, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09593 จ216ว] (1).

5. การจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ = Supply chain and logistics management / เดาก์ลัส เอ็ม. แลมเบอร์ต, เจมส์ อาร์. สต็อก, ลิซ่า เอ็ม. เอ็ลล์แรม ; แปลและะเรียบเรียงโดย กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ, ศลิษา ภมรสถิตย์, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

โดย แลมเบอร์ต, เดาก์ลัส เอ็ม | กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ | ศลิษา ภมรสถิตย์ | จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | สต็อก, เจมส์ อาร์ | เอ็ลล์แรม, ลิซ่า เอ็ม.

เลขเรียกหนังสือ: 658.5 ล952ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ทัอป, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.5 ล952ก] (4).

6. รายงานการวิจัย เรื่อง บทบาทสตรีอีสาน: เรื่องสั้นของคำพูน บุญทวี = Women' s role in the northeast : a short stories of Khamphoon Boontawee / จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา.

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

เลขเรียกหนังสือ: 300 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา. มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2534สามารถยืมได้: No items available Special Status (1).

7. หนังสือน่าอ่าน / ผู้รวบรวม, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

เลขเรียกหนังสือ: 895.9109 ห144 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ห144] (2).

8. พุทธศาสนากับสังคม / ผู้รวบรวม, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

เลขเรียกหนังสือ: 294.3377 พ835 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3377 พ835] (2).

9. ดูละคร ดูหนัง ฟังเพลง / ผู้รวบรวม, จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา

โดย จักรกฤษณ์ ดวงพัตรา | มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.

เลขเรียกหนังสือ: 792.09 ด811 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิคึกฤทธิ์ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 792.09 ด811] (1).