Your search returned 13 results from 145099 records. Subscribe to this search

|
1. ผีเจ้านาย / ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 133.8 ฉ165ผ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2527 Description: 184 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 133.8 ฉ165ผ] (2).

2. รายงานวิจัย การมีส่วนร่วมของประชาชนในชนบทภาคเหนือของประเทศไทย / โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 307.72 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : [ม.ป.พ., 25-?] Description: 59 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ร451] (1).

3. ป่าไม้สังคมเพื่อการพัฒนาชนบท / ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์ | สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย. โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ.

Call number: 634.9 ฉ165ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการศึกษานโยบายสาธารณะ สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528 Description: 243 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 634.9 ฉ165ป] (3).

4. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาไทย : สถานภาพและทิศทาง, 14-15 มิถุนายน 2529 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ / คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ; บรรณาธิการ ฉลาดชาย รมิตานนท์, วารุณี ภูริสินสิทธิ์

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะสังคมศาสตร์ | ฉลาดชาย รมิตานนท์ | วารุณี ภูริสินสิทธิ์.

Call number: 301 ม246ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะ, 2530 Description: 270 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 301 ม246ส] (5).

5. แนวความคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยา / ดักลาส โอลิเวอร์ ;

by โอลิเวอร์, ดักลาส | ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 306 อ986น Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย, 2528 Description: 177 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 อ986น] (2).

6. ไท = Tai / ฉลาดชาย รมิตานนท์, วิระดา สมสวัสดิ์, เรณู วิชาศิลป์, บรรณาธิการ.

by ฉลาดชาย รมิตานนท์ | วิระดา สมสวัสดิ์ | เรณู วิชาศิลป์.

Call number: 305.89591 ท921 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2541. Description: 37, 572 หน้า : แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท921] (3).

7. วัฒนธรรมการกินของคนเมือง : น้ำพริกและผักพื้นบ้านล้านนา / บรรณาธิการ, ฉลาดชาย รมิตานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 613.2 ว394 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: ก-ค, 23, 265 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613.2 ว394] (4).

8. น้ำพริกล้านนา / ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 641.59593 ฉ165น (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ครัวบ้านและสวน, 2545 Description: 110 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 641.59593 ฉ165น] (2).

9. ประเพณีการทางผีเจ้านายและบทบาททางสังคม : กรณีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ / โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2526?] Description: 85 หน้า.Availability: Items available for reference: (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่องศักยภาพขององค์กรชาวบ้านในการจัดการป่าชุมชน : กรณีศึกษาหมู่บ้านในภาคเหนือ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, สัณฐิตา กาญจนพันธุ์, ฉลาดชาย รมิตานนท์

by อานันท์ กาญจนพันธุ์ | สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ | ฉลาดชาย รมิตานนท์ | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2535 Description: 116 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: (1).

11. ร่างรายงานการวิจัยเรื่อง ป่าชุมชนในภาคเหนือ : การวิเคราะห์บทเรียนจากท้องถิ่นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย / ฉลาดชาย รมิตานนท์, อานันต์ กาญจนพันธุ์, สัณฐิตา กาญจนพันธุ์.

by ฉลาดชาย รมิตานนท์ | อานันท์ กาญจนพันธุ์ | สัณฐิตา กาญจนพันธุ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สถาบันวิจัยสังคม | สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

Call number: 600 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา, 2535. Description: 37 หน้า.Other title: ป่าชุมชนในภาคเหนือ : การวิเคราะห์บทเรียนจากท้องถิ่นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย..Availability: Items available for reference: [Call number: 600] (1).

12. ผีเจ้านาย / ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 133.8 ฉ165ผ 2545 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดจำหน่าย เคล็ดไทย, 2545 Description: 184 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 133.8 ฉ165ผ 2545] (3).

13. เล่าเรื่องเบื้องต้น : สตรีศึกษา สตรีนิยม = Golden age / โดย ฉลาดชาย รมิตานนท์

by ฉลาดชาย รมิตานนท์.

Call number: 305.4 ฉ165ล Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่] : วนิดาการพิมพ์, 2555 Description: ก-ฐ, 288 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.4 ฉ165ล] (2).